نهاد آموزش و پرورش بر مشارکت عمومی تکیه کرده است

نهاد آموزش و پرورش بر مشارکت عمومی تکیه کرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری در نشست مشترک کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در خانه معلم اردبیل اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های آموزش و پرورش که وزیر نیز همواره بر آن تاکید می‌کند سیاست جلب مشارکت عمومی برای اداره آموزش و پرورش است.

ناصری با بیان اینکه این امر در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت راه‌گشا است و وزیر آموزش و پرورش در این سه سال همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور مخاطب مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش هستند به یقین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت مردمی می‌تواند نقطه مشترک موفقیت نظام تعلیم و تربیت باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: ما در کنار استفاده از ظرفیت خیرین در امر مدرسه‌سازی در حوزه‌های فرهنگی، پرورشی و تربیتی به جلب مشارکت‌های مردمی به ویژه حوزه‌های علمیه و تبلیغات اسلامی نیازمند هستیم که در استان فضای تعاملی خوبی نیز بر همین مبنا فراهم شده است.

احمد ناصری با بیان اینکه آموزش و پرورش با ستاد اقامه نماز استان نیز در توسعه و ترویج این فرهنگ ناب ارزشی تعامل و ارتباط نزدیکی دارد گفت: یکی از نهادهایی که می‌تواند در تامین طلاب و توسعه مدارس علوم قرآنی و دینی یاریگر آموزش و پرورش باشد حوزه‌های علمیه است که ما سعی کردیم با تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه ارتباط و تعامل خوبی را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: حضور روحانیون در مدارس در قالب طرح امین و همچنین حضور ائمه جماعات در نمازهای ظهر و عصر مدارس فضای سالم تربیتی را در مدارس فراهم کرده تا بر همین اساس اشاعه و توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین نماز به عنوان فریضه واجب الهی تحقق پیدا کند.

نهاد آموزش و پرورش بر مشارکت عمومی تکیه کرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اردبیل، احمد ناصری در نشست مشترک کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش در خانه معلم اردبیل اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های آموزش و پرورش که وزیر نیز همواره بر آن تاکید می‌کند سیاست جلب مشارکت عمومی برای اداره آموزش و پرورش است.

ناصری با بیان اینکه این امر در ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت راه‌گشا است و وزیر آموزش و پرورش در این سه سال همواره بر این موضوع تاکید کرده‌اند گفت: با توجه به اینکه نیمی از جمعیت کشور مخاطب مستقیم و غیرمستقیم آموزش و پرورش هستند به یقین بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت مردمی می‌تواند نقطه مشترک موفقیت نظام تعلیم و تربیت باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل افزود: ما در کنار استفاده از ظرفیت خیرین در امر مدرسه‌سازی در حوزه‌های فرهنگی، پرورشی و تربیتی به جلب مشارکت‌های مردمی به ویژه حوزه‌های علمیه و تبلیغات اسلامی نیازمند هستیم که در استان فضای تعاملی خوبی نیز بر همین مبنا فراهم شده است.

احمد ناصری با بیان اینکه آموزش و پرورش با ستاد اقامه نماز استان نیز در توسعه و ترویج این فرهنگ ناب ارزشی تعامل و ارتباط نزدیکی دارد گفت: یکی از نهادهایی که می‌تواند در تامین طلاب و توسعه مدارس علوم قرآنی و دینی یاریگر آموزش و پرورش باشد حوزه‌های علمیه است که ما سعی کردیم با تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه ارتباط و تعامل خوبی را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: حضور روحانیون در مدارس در قالب طرح امین و همچنین حضور ائمه جماعات در نمازهای ظهر و عصر مدارس فضای سالم تربیتی را در مدارس فراهم کرده تا بر همین اساس اشاعه و توسعه فرهنگ قرآنی و همچنین نماز به عنوان فریضه واجب الهی تحقق پیدا کند.

نهاد آموزش و پرورش بر مشارکت عمومی تکیه کرده است

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author