نظام رتبه بندی معلمان وعده ای همچنان تحقق نیافته/ اجرای ناقص فاز اول

نظام رتبه بندی معلمان وعده ای همچنان تحقق نیافته/ اجرای ناقص فاز اول

در پي درج مطلب در خبرگزاری خانه ملت با عنوان « « نظام رتبه بندی معلمان وعده ای همچنان تحقق نیافته/ اجرای ناقص فاز اول » مورخ 12 فروردين ماه 95 جوابيه اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارتخانه به شرح زير است:

طرح رتبه بندی معلمان طی مصوبه شماره 10993/ت510 هـ به تاریخ 2/2/94 هیات محترم وزیران تصویب گردیده و براساس مصوبه مزبور، دستورالعمل مربوط تهیه و به کلیه ادارات آموزش و پرورش استان ها ابلاغ و از تاریخ 1/7/94 نیز به مرحله اجرا درآمده است.

نظام رتبه بندی معلمان وعده ای همچنان تحقق نیافته/ اجرای ناقص فاز اول

در پي درج مطلب در خبرگزاری خانه ملت با عنوان « « نظام رتبه بندی معلمان وعده ای همچنان تحقق نیافته/ اجرای ناقص فاز اول » مورخ 12 فروردين ماه 95 جوابيه اداره كل امور اداري و تشكيلات وزارتخانه به شرح زير است:

طرح رتبه بندی معلمان طی مصوبه شماره 10993/ت510 هـ به تاریخ 2/2/94 هیات محترم وزیران تصویب گردیده و براساس مصوبه مزبور، دستورالعمل مربوط تهیه و به کلیه ادارات آموزش و پرورش استان ها ابلاغ و از تاریخ 1/7/94 نیز به مرحله اجرا درآمده است.

نظام رتبه بندی معلمان وعده ای همچنان تحقق نیافته/ اجرای ناقص فاز اول

لایسنس نود 32 ورژن 5

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author