نظارت بر مدارس غیردولتی از طريق سامانه جامع جدي تر مي شود

نظارت بر مدارس غیردولتی از طريق سامانه جامع جدي تر مي شود

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غيردولتي، مرضیه گرد در مراسم رونمايي از سامانه جامع نظارت بر مدارس غیردولتی كه درساختمان علاقه‌مندان برگزارشد، با بیان اینکه به منظور انجام وظیفه قانونی خود و استفاده از تکنولوژی های روز بر آن بودیم تا اطلاعات لازم استانها را از این طریق برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شورای نظارت مرکزی و مسئولان ذی‌ربط بگذاریم، افزود: دسترسی آسان به اطلاعات مدارس و استفاده شایسته از آن باید به صورت صحیح و قاطعانه انجام شودو در اختیار مدیران ارشد برای برنامه ریزی ها قرار بگیرد.
وی افزود : این نظارت در سطح استان ها و شهرستان ها سراسر کشور انجام شده و در دسترس ادارات کل مدارس غیردولتی قرار می گیرد.
گرد با اشاره به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات اقدامات مثبتی برای راه اندازی این سامانه انجام شده،بیان کرد: ابتدا دستورالعمل نظارت جامع تدوین و سپس در قالب الکترونیکی ارائه شد.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی افزود: این سامانه فرصتی فراهم کرده تا اطلاعات مدارس غیردولتی به سهولت در دسترس قرار گیرد و نحوه فعالیت آن نظارت در تمامی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی است.
گرد اظهار داشت: این سامانه به عنوان فرصتی برای تشویق مؤسسانی‌ که فعالیت‌های مثبتی در راستای ارتقای مدارس داشته‌اند ایجاد شده همچنین در مواقعی که کم‌کاری در فعالیت‌های مدرسه وجود داشته باشد به سرعت از طریق این سامانه مشاهده شده و با آن برخورد می‌شود.

نظارت بر مدارس غیردولتی از طريق سامانه جامع جدي تر مي شود

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان مدارس غيردولتي، مرضیه گرد در مراسم رونمايي از سامانه جامع نظارت بر مدارس غیردولتی كه درساختمان علاقه‌مندان برگزارشد، با بیان اینکه به منظور انجام وظیفه قانونی خود و استفاده از تکنولوژی های روز بر آن بودیم تا اطلاعات لازم استانها را از این طریق برای سرمایه گذاری و برنامه ریزی شورای نظارت مرکزی و مسئولان ذی‌ربط بگذاریم، افزود: دسترسی آسان به اطلاعات مدارس و استفاده شایسته از آن باید به صورت صحیح و قاطعانه انجام شودو در اختیار مدیران ارشد برای برنامه ریزی ها قرار بگیرد.
وی افزود : این نظارت در سطح استان ها و شهرستان ها سراسر کشور انجام شده و در دسترس ادارات کل مدارس غیردولتی قرار می گیرد.
گرد با اشاره به اینکه در حوزه فناوری اطلاعات اقدامات مثبتی برای راه اندازی این سامانه انجام شده،بیان کرد: ابتدا دستورالعمل نظارت جامع تدوین و سپس در قالب الکترونیکی ارائه شد.
رئیس سازمان مدارس غیردولتی افزود: این سامانه فرصتی فراهم کرده تا اطلاعات مدارس غیردولتی به سهولت در دسترس قرار گیرد و نحوه فعالیت آن نظارت در تمامی فعالیت‌های آموزشی و پرورشی است.
گرد اظهار داشت: این سامانه به عنوان فرصتی برای تشویق مؤسسانی‌ که فعالیت‌های مثبتی در راستای ارتقای مدارس داشته‌اند ایجاد شده همچنین در مواقعی که کم‌کاری در فعالیت‌های مدرسه وجود داشته باشد به سرعت از طریق این سامانه مشاهده شده و با آن برخورد می‌شود.

نظارت بر مدارس غیردولتی از طريق سامانه جامع جدي تر مي شود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author