نخستین همایش آشنائی با مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای اروپا در یزد

نخستین همایش آشنائی با مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای اروپا در یزد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان يزد، محور های این همایش آشنائی با ذرات فیزیک ، شتابگرهای ذرات ، آشکارسازها،کاربردآنها وهمچنین آشنائی با روش های مقدماتی تحلیل داده ها و معیارهای انتخاب دبیر فیزیک از دیگر محورهای اصلی همایش می باشد.

 گفتنی است؛ این همایش از ساعت 17:30 روز دوشنبه 31 خرداد در سالن پژوهشکده تعلیم و تربیت واقع درتالار فرهنگیان برگزارخواهدشدو دبیران فیزیک و علوم تجربی می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربه سایت www.yazdedu.ir مراجعه كنند.

نخستین همایش آشنائی با مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای اروپا در یزد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان يزد، محور های این همایش آشنائی با ذرات فیزیک ، شتابگرهای ذرات ، آشکارسازها،کاربردآنها وهمچنین آشنائی با روش های مقدماتی تحلیل داده ها و معیارهای انتخاب دبیر فیزیک از دیگر محورهای اصلی همایش می باشد.

 گفتنی است؛ این همایش از ساعت 17:30 روز دوشنبه 31 خرداد در سالن پژوهشکده تعلیم و تربیت واقع درتالار فرهنگیان برگزارخواهدشدو دبیران فیزیک و علوم تجربی می توانند برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتربه سایت www.yazdedu.ir مراجعه كنند.

نخستین همایش آشنائی با مرکز تحقیقات فیزیک هسته ای اروپا در یزد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author