معلم مهمترين عامل در نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي درآموزش و پرورش است

معلم مهمترين عامل در نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي درآموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهر تهران ، اسفنديار چهاربند درگردهمايي اعضاي ستاد بزرگداشت مقام معلم شهر تهران اظهاركرد: بايد سازوكارهاي تعليم و تربيت را متناسب با اقتضائات اقتصاد مقاومتي در بلند مدت مهيا كنيم .

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اين كه ساختار نظام آموزشي ما بايد براي اقتصاد مقاومتي باز بيني شود ،تصريح كرد : بايد دانش آموزان را در برنامه بلند مدت براي ورود به بخش هاي اقتصادي آماده كنيم.

وي خاطرنشان كرد :در سال اقتصاد مقاومتي ،آموزش و پرورش بايد در كوتاه مدت نسبت به افزايش بهره وري نيروي انساني و در بلند مدت نسبت به تعليم و تربيت نيروي انساني اقدام نمايد .

چهاربند مهمترين عامل توليد در آموزش و پرورش را معلم دانست و افزود : معلم با نگاه بلند مدت به پرورش و توليد نيروي انساني مي پردازد و در كوتاه مدت هزينه هايش را كنترل مي كند تا از دوران سخت ركود عبور كنيم .

مديركل آموزش و پرورش شهرتهران هفته معلم را يك فرصت ملي بر شمرد و تاكيد كرد :در اين هفته از مقام معلم بايد تكريم و تجليل  شود تا باعث ايجاد بهره وري و ايجاد انگيزه در معلم گردد.

وي افزود :در هفته معلم از همه معلمان  تجليل خواهيم كرد و معلمان برتر را به ديگران معرفي مي نماييم.البته بيشترين تحرك بايد در مدرسه اتفاق بيفتد زيرا بيشترين اثر بخشي هفته معلم در مدارس است .

چهاربندتاكيد كرد كه هفته معلم محدود به دوازدهم ارديبهشت نشود بلكه در طول سال در ايام مختلف بايد از مقام معلم تكريم و تجليل شود  .

وي با بيان اين نكته كه با جشنواره ها و تعريف و تمجيد ها به شأن و مقام معلم اضافه نمي شود ، تصريح كرد : معلم چون پرورش دهنده انسان هايي است كه موجب تعالي جامعه و خودش مي باشد ،مهم مي باشد.معلم به واسطه رسالتش جايگاه و شان پيدا مي كند .هرچه شايستگي معلم افزايش پيدا كند شان معلم هم افزايش پيدا مي كند.

مديركل آموزش و پرورش شهرتهران معيارهاي انتخاب معلم را شايستگي هاي ايشان برشمرد و تاكيد كرد : شايستگي هاي معلم بايد تركيبي از دانش و مهارت و ارزش باشد .

وي درتعريف معلم شايسته گفت: معلم بايد دانش خود را به همراه مهارت هاي لازم و تعهدات اخلاقي در كلاس به كار ببرد.اگر بخواهيم معلم بسازيم و وي را ارتقا دهيم بايد شايستگي هاي مورد انتظار شغل معلمي را در نظر بگيريم .

معلم مهمترين عامل در نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي درآموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از شهر تهران ، اسفنديار چهاربند درگردهمايي اعضاي ستاد بزرگداشت مقام معلم شهر تهران اظهاركرد: بايد سازوكارهاي تعليم و تربيت را متناسب با اقتضائات اقتصاد مقاومتي در بلند مدت مهيا كنيم .

مديركل آموزش و پرورش شهر تهران با بيان اين كه ساختار نظام آموزشي ما بايد براي اقتصاد مقاومتي باز بيني شود ،تصريح كرد : بايد دانش آموزان را در برنامه بلند مدت براي ورود به بخش هاي اقتصادي آماده كنيم.

وي خاطرنشان كرد :در سال اقتصاد مقاومتي ،آموزش و پرورش بايد در كوتاه مدت نسبت به افزايش بهره وري نيروي انساني و در بلند مدت نسبت به تعليم و تربيت نيروي انساني اقدام نمايد .

چهاربند مهمترين عامل توليد در آموزش و پرورش را معلم دانست و افزود : معلم با نگاه بلند مدت به پرورش و توليد نيروي انساني مي پردازد و در كوتاه مدت هزينه هايش را كنترل مي كند تا از دوران سخت ركود عبور كنيم .

مديركل آموزش و پرورش شهرتهران هفته معلم را يك فرصت ملي بر شمرد و تاكيد كرد :در اين هفته از مقام معلم بايد تكريم و تجليل  شود تا باعث ايجاد بهره وري و ايجاد انگيزه در معلم گردد.

وي افزود :در هفته معلم از همه معلمان  تجليل خواهيم كرد و معلمان برتر را به ديگران معرفي مي نماييم.البته بيشترين تحرك بايد در مدرسه اتفاق بيفتد زيرا بيشترين اثر بخشي هفته معلم در مدارس است .

چهاربندتاكيد كرد كه هفته معلم محدود به دوازدهم ارديبهشت نشود بلكه در طول سال در ايام مختلف بايد از مقام معلم تكريم و تجليل شود  .

وي با بيان اين نكته كه با جشنواره ها و تعريف و تمجيد ها به شأن و مقام معلم اضافه نمي شود ، تصريح كرد : معلم چون پرورش دهنده انسان هايي است كه موجب تعالي جامعه و خودش مي باشد ،مهم مي باشد.معلم به واسطه رسالتش جايگاه و شان پيدا مي كند .هرچه شايستگي معلم افزايش پيدا كند شان معلم هم افزايش پيدا مي كند.

مديركل آموزش و پرورش شهرتهران معيارهاي انتخاب معلم را شايستگي هاي ايشان برشمرد و تاكيد كرد : شايستگي هاي معلم بايد تركيبي از دانش و مهارت و ارزش باشد .

وي درتعريف معلم شايسته گفت: معلم بايد دانش خود را به همراه مهارت هاي لازم و تعهدات اخلاقي در كلاس به كار ببرد.اگر بخواهيم معلم بسازيم و وي را ارتقا دهيم بايد شايستگي هاي مورد انتظار شغل معلمي را در نظر بگيريم .

معلم مهمترين عامل در نهادينه كردن اقتصاد مقاومتي درآموزش و پرورش است

فروش بک لینک label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author