معلم ركن اصلي نظام تعليم و تربيت است

معلم ركن اصلي نظام تعليم و تربيت است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در مراسم تكريم از معلمان منتخب شهرستان هاي استان تهران كه در اردوگاه شهيد منتظري شهريار برگزار شد؛ فضاي آموزشي، كتاب، سال كمك آموزشي و معلم را از اركان تعليم و تربيت را دانست و افزود: هركدام از موارد مذكور به جز معلم ، اگر در يك محيط آموزشي نباشند فرآيند تعليم وتربيت ممكن است با مشكلاتي مواجه شود ، اما تعطيل نمي شود، ليكن اگر معلم نباشد تعليم وتربيت تعطيل خواهد شد.

فاني افزود: دولت تدبير واميد در 2 سال و نيم گذشته تلاش كرده تا معيشت، منزلت و هويت معلمان تقويت شود، اما محدوديت هاي منابع مالي باعث شده تاهمچنان با مشكلاتي مواجه باشد.

وزير آموزش و پرورش مشكلات اقتصادي فرهنگيان و تفاوت دريافتي آنان با ساير كاركنان دولت را داراي قدمتي 60 ساله دانست و خاطرنشان كرد: نبايد انتظار داشت ، مشكلات چندين ساله معلمان طي 2 يا 3  سال حل شود، ‌اما تمام سعي ما كاهش اين مشكلات و كم كردن اختلاف دريافتي ها است.

فاني اظهاركرد: سند تحول مبناي برنامه هاي ششم و هفتم توسعه در آموزش و پرورش خواهد بود و امسال براي اجراي سند بيش از 150 برنامه تدارك ديده شده است.

وزيرآموزش و پرورش با تأكيد بر اجراي نظام رتبه بندي در سال 95 گفت : طبق سند تحول، مركزي را براي سنجش عملكرد حرفه اي معلمان تأسيس خواهيم كرد تا فازهاي بعدي رتبه بندي را اجرا كنيم.

فاني گفت: متوليان نظام تعليم و تربيت جهان  سال هاي 2015 تا 2030 را دوره آموزش براي توسعه پايدار نامگذاري كردند و همه معتقدند كه آموزش مبناي توسعه است .

وي ادامه داد: در اين راستا تكاليفي را براي كشورها تعيين كرده اند ازجمله اينكه ؛ كشورها بايد تلاش كنند تا فهم آموزش را از توليد ناخالص ملي به 5 تا6 درصد افزايش دهند.

عضو كابينه تدبير و اميد خلاصه حرف سند تحول را ارتقاي كيفيت و توسعه عدالت آموزشي ذيل نظام ارزشي جمهوري اسلامي دانست و بيان كرد: اميدواريم با اجراي سند تحول معلمان به جايگاه اصلي خود ارتقا يابند و نظام آموزشي فارغ التحصيلاني شايسته تحويل دهند.

وزير آموزش و پرورش گفت: اصل تعليم و تربيت ، معلم است ، او با سخنش كما رفتارش و حتي سكوتش دانش آموزان را تربيت مي كند.

وي لازمه نفوذ در دانش آموزان را اعتماد دانست و افزود: اگر معلم در دانش آموز نفوذ داشته باشد مي تواند كار تربيت را به خوبي انجام دهد .

فاني ادامه داد: در همه پژوهش هاي ميداني سال هاي اخير معلمان بالاترين گروه مرجع شناخته شده اند و اين يعني جامعه همچنان بالاترين اعتماد را به معلمان دارد و اين جذب اعتماد قدرت نفوذ معلمان را افزايش داده است .

وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: من دست تك تك معلمان را مي بوسم چرا كه تمامي پيشرفت هاي كشور اهم از هسته اي ، نانوتكنولوژي  و ساير پيشرفت ها همه مديون آموزش معلمان اند.

معلم ركن اصلي نظام تعليم و تربيت است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،  پيش از ظهر امروز علي اصغر فاني در مراسم تكريم از معلمان منتخب شهرستان هاي استان تهران كه در اردوگاه شهيد منتظري شهريار برگزار شد؛ فضاي آموزشي، كتاب، سال كمك آموزشي و معلم را از اركان تعليم و تربيت را دانست و افزود: هركدام از موارد مذكور به جز معلم ، اگر در يك محيط آموزشي نباشند فرآيند تعليم وتربيت ممكن است با مشكلاتي مواجه شود ، اما تعطيل نمي شود، ليكن اگر معلم نباشد تعليم وتربيت تعطيل خواهد شد.

فاني افزود: دولت تدبير واميد در 2 سال و نيم گذشته تلاش كرده تا معيشت، منزلت و هويت معلمان تقويت شود، اما محدوديت هاي منابع مالي باعث شده تاهمچنان با مشكلاتي مواجه باشد.

وزير آموزش و پرورش مشكلات اقتصادي فرهنگيان و تفاوت دريافتي آنان با ساير كاركنان دولت را داراي قدمتي 60 ساله دانست و خاطرنشان كرد: نبايد انتظار داشت ، مشكلات چندين ساله معلمان طي 2 يا 3  سال حل شود، ‌اما تمام سعي ما كاهش اين مشكلات و كم كردن اختلاف دريافتي ها است.

فاني اظهاركرد: سند تحول مبناي برنامه هاي ششم و هفتم توسعه در آموزش و پرورش خواهد بود و امسال براي اجراي سند بيش از 150 برنامه تدارك ديده شده است.

وزيرآموزش و پرورش با تأكيد بر اجراي نظام رتبه بندي در سال 95 گفت : طبق سند تحول، مركزي را براي سنجش عملكرد حرفه اي معلمان تأسيس خواهيم كرد تا فازهاي بعدي رتبه بندي را اجرا كنيم.

فاني گفت: متوليان نظام تعليم و تربيت جهان  سال هاي 2015 تا 2030 را دوره آموزش براي توسعه پايدار نامگذاري كردند و همه معتقدند كه آموزش مبناي توسعه است .

وي ادامه داد: در اين راستا تكاليفي را براي كشورها تعيين كرده اند ازجمله اينكه ؛ كشورها بايد تلاش كنند تا فهم آموزش را از توليد ناخالص ملي به 5 تا6 درصد افزايش دهند.

عضو كابينه تدبير و اميد خلاصه حرف سند تحول را ارتقاي كيفيت و توسعه عدالت آموزشي ذيل نظام ارزشي جمهوري اسلامي دانست و بيان كرد: اميدواريم با اجراي سند تحول معلمان به جايگاه اصلي خود ارتقا يابند و نظام آموزشي فارغ التحصيلاني شايسته تحويل دهند.

وزير آموزش و پرورش گفت: اصل تعليم و تربيت ، معلم است ، او با سخنش كما رفتارش و حتي سكوتش دانش آموزان را تربيت مي كند.

وي لازمه نفوذ در دانش آموزان را اعتماد دانست و افزود: اگر معلم در دانش آموز نفوذ داشته باشد مي تواند كار تربيت را به خوبي انجام دهد .

فاني ادامه داد: در همه پژوهش هاي ميداني سال هاي اخير معلمان بالاترين گروه مرجع شناخته شده اند و اين يعني جامعه همچنان بالاترين اعتماد را به معلمان دارد و اين جذب اعتماد قدرت نفوذ معلمان را افزايش داده است .

وزير آموزش و پرورش خاطرنشان كرد: من دست تك تك معلمان را مي بوسم چرا كه تمامي پيشرفت هاي كشور اهم از هسته اي ، نانوتكنولوژي  و ساير پيشرفت ها همه مديون آموزش معلمان اند.

معلم ركن اصلي نظام تعليم و تربيت است

بک لینک رنک 6

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author