معلمين همواره رتبه اول اعتماد عمومي را در بين اقشار جامعه دارند

معلمين همواره رتبه اول اعتماد عمومي را در بين اقشار جامعه دارند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز علي اصغر فاني در نشست صميمي كه با معلمان دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا«س» در كرج برگزار شد،  اظهار داشت: در ابتداي ورود به آموزش وپرورش خيرين حدود 750 ميليارد تومان كمك كردند كه حالا به يك و نيم برابر افزايش يافته است.

وي افزود: استفاده از ظرفيت خيرين در دستور كار قرار دارد و مردم به ما اعتماد كرده اند.

وزير آموزش و پرورش ادامه داد: بودجه آموزش وپرورش در دولت تدبير واميد افزايش يافته و به دو برابر رسيده است كه كافي نيست

وي با بيان اينكه رفتار معلم  الگوي دانش آموزان است، بيان كرد: رفتارها و انتظارات متناسب با زمان استقرار اين دولت و امكانات دولت تنظيم شود.

وزيرآموزش وپرورش با بيان اينكه دولت كاري بزرگ در مورد بازنشستگان انجام داد، بيان كرد: مردم به آموزش وپرورش اعتماد دارند و بچه هاي خود را كه امانت است در اختيار ما گذاشته اند و اين دانش آموزان سرمايه هاي اصلي كشور هستند و بايد تلاش شود كه رشد كنند.

فاني با بيان اينكه شخصا به ‌آينده آموزش وپرورش اميدوارم، گفت: تلاش كرديم در فضاي عقلانيت حركت كنيم و البته با فضاي ايده آل فاصله داريم و بايد براي رسيدن به آن تلاش كنيم.

وي با بيان اينكه در مورد بازنشستگي پيش از موعد براي بانوان شاغل به تنهايي تصميم گير نيستم، ادامه داد: تلاش مي كنيم مشكلات همكاران را بررسي كرده و در صورت امكان نسبت به رفع آن اقدام كنيم

معلمين همواره رتبه اول اعتماد عمومي را در بين اقشار جامعه دارند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، صبح امروز علي اصغر فاني در نشست صميمي كه با معلمان دبستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا«س» در كرج برگزار شد،  اظهار داشت: در ابتداي ورود به آموزش وپرورش خيرين حدود 750 ميليارد تومان كمك كردند كه حالا به يك و نيم برابر افزايش يافته است.

وي افزود: استفاده از ظرفيت خيرين در دستور كار قرار دارد و مردم به ما اعتماد كرده اند.

وزير آموزش و پرورش ادامه داد: بودجه آموزش وپرورش در دولت تدبير واميد افزايش يافته و به دو برابر رسيده است كه كافي نيست

(image)

وي با بيان اينكه رفتار معلم  الگوي دانش آموزان است، بيان كرد: رفتارها و انتظارات متناسب با زمان استقرار اين دولت و امكانات دولت تنظيم شود.

وزيرآموزش وپرورش با بيان اينكه دولت كاري بزرگ در مورد بازنشستگان انجام داد، بيان كرد: مردم به آموزش وپرورش اعتماد دارند و بچه هاي خود را كه امانت است در اختيار ما گذاشته اند و اين دانش آموزان سرمايه هاي اصلي كشور هستند و بايد تلاش شود كه رشد كنند.

فاني با بيان اينكه شخصا به ‌آينده آموزش وپرورش اميدوارم، گفت: تلاش كرديم در فضاي عقلانيت حركت كنيم و البته با فضاي ايده آل فاصله داريم و بايد براي رسيدن به آن تلاش كنيم.

وي با بيان اينكه در مورد بازنشستگي پيش از موعد براي بانوان شاغل به تنهايي تصميم گير نيستم، ادامه داد: تلاش مي كنيم مشكلات همكاران را بررسي كرده و در صورت امكان نسبت به رفع آن اقدام كنيم

معلمين همواره رتبه اول اعتماد عمومي را در بين اقشار جامعه دارند

دانلود ها پلاس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author