معلمان قیداری مقام اول جشنواره فرهنگیان بسیجی کشور را کسب کردند

معلمان قیداری مقام اول جشنواره فرهنگیان بسیجی کشور را کسب کردند

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، حکمیه محمودی و حسن کریمی معلمین مقطع دوره اول متوسطه و شهر گرماب از توابع شهرستان قیدار هستند که با شرکت در دوازدهمین جشنواره فرهنگیان بسیجی کشور، به مقام نخست دست یافتند.

 گفتني است؛  احساس مسئولیت معلمی در مقابله با رفتارهای پر خطر دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه اول، موضوع این مقاله بود.

معلمان قیداری مقام اول جشنواره فرهنگیان بسیجی کشور را کسب کردند

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان زنجان، حکمیه محمودی و حسن کریمی معلمین مقطع دوره اول متوسطه و شهر گرماب از توابع شهرستان قیدار هستند که با شرکت در دوازدهمین جشنواره فرهنگیان بسیجی کشور، به مقام نخست دست یافتند.

 گفتني است؛  احساس مسئولیت معلمی در مقابله با رفتارهای پر خطر دانش‌ آموزان دختر دوره متوسطه اول، موضوع این مقاله بود.

معلمان قیداری مقام اول جشنواره فرهنگیان بسیجی کشور را کسب کردند

بک لینک رنک 6

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author