معلمان، كليدي ترين عنصر، در تربيت متوازن دانش آموزان هستند

معلمان، كليدي ترين عنصر، در تربيت متوازن دانش آموزان هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروزعلي اصغر فاني در حاشيه مراسم بازگشايي مدارس در سال تحصيلي 96-95، و در جمع صميمي دبيرستان نمونه دولتي دخترانه حضرت نرجس «س» ، اظهار كرد: از اينكه در آغازين روزهاي بازگشايي مدارس، توفيق حضور در جمع معلمان عزيز فراهم شد، خوشحالم و اميدوارم با همكاري همه معلمان در سراسر كشور بتوانيم فضاي شور و نشاط و اميد را در مدارس ايجاد كنيم.

وي با اشاره به قدمت دبيرستان حضرت نرجس«س» تصريح كرد: اين مدرسه در زمان هاي گذشته نيز در دوره دوم متوسطه نيز فعال بود و اكنون نيز كه به همت خيّر فداكار، دكتر مصلي نژاد  نوسازي شده در دوره اول متوسطه پذيرايي دانش آموزان عزيز است.

عضوكابينه تدبير واميد با بيان اينكه در دهه 60 و اوائل دهه 70، آموزش وپرورش فقط گرفتار ثبت نام دانش آموزان بود وعنصركيفيت در برنامه ها لحاظ نمي شد، خاطرنشان كرد: رشد بالاي جمعيت در اين دهه باعث شده بود كه مدارس چند شيفته اداره شود و اكنون باتوجه به كاهش جمعيت دانش آموزي و افزايش منابع و امكانات، آموزش وپرورش دولت يازدهم از لحظه آغاز به كارش، « راهبرد ارتقاي كيفيت» را مبناي فعاليت هايش قرار داده است.

فاني با اشاره به بيان برخي نارسايي هاي آموزشي كه توسط معلمين مدرسه نرجس «س» بيان شده، افزود: اين مشكلات ناظر بر كيفيت آموزشي مدارس است نه كميت.

وي با بيان اينكه تربيت تك ساحتي به هيچ عنوان موردتأييد آموزش وپرورش نيست، گفت: آموزش وپرورش علاوه بر آموزش هاي رسمي، براساس سند تحول بنيادين بايد به دانش آموزان آموزه هايي را بر مبناي مهارت هاي زندگي، آشنايي با مباحث اقتصادي و كارآفريني و هم چنين ايجاد شرايط مناسب براي توانمندي هاي بدني و سلامت ارائه كند و آموزش وپرورش اميد دارد كه در سال تحصيلي جديد و در سال هاي بعدآن، بتواند با همكاري معلمان با نوآوري و خلاقيت، اميد به آينده را در دانش آموزان ايجاد كند.

عضو كابينه تدبير واميد، معلم را اصلي ترين عنصر تربيت متوازن براساس راهكارهاي سند تحول بنيادين خواند و تصريح كرد: گام اول تربيت جلب اعتماد در دانش آموزان است كه مي تواند مبناي تربيت اصولي در دانش آموزان باشد.

فاني سرمايه اصلي كشور نه نفت و معادن، بلكه دانش آموزان عنوان كرد و ادامه داد: معلمان، مديران و عناصر مختلف آموزشي مدرسه بايد بتواند اين سرمايه هاي اصلي كشور را به صورت متوازن تربيت كنند تا درآينده فرد مفيدي براي جامعه باشند و دراين مسير بايد اولياي دانش آموزان نيز مشاركت داشته باشند.

وزير آموزش وپرورش خيرين را يار خوب نظام تعليم و تربيت خواند و خاطرنشان كرد: در سه ساله دولت يازدهم حجم كمك هاي خيران به بيش از يك ونيم برابر رسيده و توانسته است علي رغم مشكلات  اقتصادي كشور، كمك خوبي به ‌آموزش وپرورش كنند.

معلمان، كليدي ترين عنصر، در تربيت متوازن دانش آموزان هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروزعلي اصغر فاني در حاشيه مراسم بازگشايي مدارس در سال تحصيلي 96-95، و در جمع صميمي دبيرستان نمونه دولتي دخترانه حضرت نرجس «س» ، اظهار كرد: از اينكه در آغازين روزهاي بازگشايي مدارس، توفيق حضور در جمع معلمان عزيز فراهم شد، خوشحالم و اميدوارم با همكاري همه معلمان در سراسر كشور بتوانيم فضاي شور و نشاط و اميد را در مدارس ايجاد كنيم.

وي با اشاره به قدمت دبيرستان حضرت نرجس«س» تصريح كرد: اين مدرسه در زمان هاي گذشته نيز در دوره دوم متوسطه نيز فعال بود و اكنون نيز كه به همت خيّر فداكار، دكتر مصلي نژاد  نوسازي شده در دوره اول متوسطه پذيرايي دانش آموزان عزيز است.

عضوكابينه تدبير واميد با بيان اينكه در دهه 60 و اوائل دهه 70، آموزش وپرورش فقط گرفتار ثبت نام دانش آموزان بود وعنصركيفيت در برنامه ها لحاظ نمي شد، خاطرنشان كرد: رشد بالاي جمعيت در اين دهه باعث شده بود كه مدارس چند شيفته اداره شود و اكنون باتوجه به كاهش جمعيت دانش آموزي و افزايش منابع و امكانات، آموزش وپرورش دولت يازدهم از لحظه آغاز به كارش، « راهبرد ارتقاي كيفيت» را مبناي فعاليت هايش قرار داده است.

فاني با اشاره به بيان برخي نارسايي هاي آموزشي كه توسط معلمين مدرسه نرجس «س» بيان شده، افزود: اين مشكلات ناظر بر كيفيت آموزشي مدارس است نه كميت.

وي با بيان اينكه تربيت تك ساحتي به هيچ عنوان موردتأييد آموزش وپرورش نيست، گفت: آموزش وپرورش علاوه بر آموزش هاي رسمي، براساس سند تحول بنيادين بايد به دانش آموزان آموزه هايي را بر مبناي مهارت هاي زندگي، آشنايي با مباحث اقتصادي و كارآفريني و هم چنين ايجاد شرايط مناسب براي توانمندي هاي بدني و سلامت ارائه كند و آموزش وپرورش اميد دارد كه در سال تحصيلي جديد و در سال هاي بعدآن، بتواند با همكاري معلمان با نوآوري و خلاقيت، اميد به آينده را در دانش آموزان ايجاد كند.

عضو كابينه تدبير واميد، معلم را اصلي ترين عنصر تربيت متوازن براساس راهكارهاي سند تحول بنيادين خواند و تصريح كرد: گام اول تربيت جلب اعتماد در دانش آموزان است كه مي تواند مبناي تربيت اصولي در دانش آموزان باشد.

فاني سرمايه اصلي كشور نه نفت و معادن، بلكه دانش آموزان عنوان كرد و ادامه داد: معلمان، مديران و عناصر مختلف آموزشي مدرسه بايد بتواند اين سرمايه هاي اصلي كشور را به صورت متوازن تربيت كنند تا درآينده فرد مفيدي براي جامعه باشند و دراين مسير بايد اولياي دانش آموزان نيز مشاركت داشته باشند.

وزير آموزش وپرورش خيرين را يار خوب نظام تعليم و تربيت خواند و خاطرنشان كرد: در سه ساله دولت يازدهم حجم كمك هاي خيران به بيش از يك ونيم برابر رسيده و توانسته است علي رغم مشكلات  اقتصادي كشور، كمك خوبي به ‌آموزش وپرورش كنند.

معلمان، كليدي ترين عنصر، در تربيت متوازن دانش آموزان هستند

ایرانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author