معرفي ابتكارات و خلاقيت استان در پروژه مهر

معرفي ابتكارات و خلاقيت استان در پروژه مهر

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز ، حميدرضا كفاش در همايش توجيهي برنامه پروژه ملي مهر كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد گفت: نمايندگان حوزه ستادي اعزامي به استان ها با اطلاع دقيق از عملكرد و دستاوردهاي دولت تدبير واميد در حوزه تعليم وتربيت از آن دفاع كنند و از برچسب هايي نظير اينكه آموزش وپرورش را سياسي كرده اند نترسيد چرا كه مخالفان دولت آزادانه هر مسئله اي را كه بخواهند نقد مي كنند وحتي در برخی موارد سياه نمايي مي كنند

وي افزود: نمايندگاني كه از طرف وزارتخانه به استان ها جهت نظارت براجراي پروژه مهر اعزام مي شوند بايد مسائل را همه جانبه بررسي كنند و به عنوان نماينده وزارتخانه بر بخش هاي مختلف پروژه مهر نظارت داشته باشند.

كفاش تصريح كرد: گزارش هايي كه تهيه مي شود اگر تمام جوانب را شامل شود ما مي توانيم با استفاده از آن به رفع نقايص موجود در پروژه مهر بپردازيم،وآمادگی داریم تا ابتکارات وبرنامه های جالبی که در استان ها انجام می شود مورد تشویق قراردهیم.

 

معرفي ابتكارات و خلاقيت استان در پروژه مهر

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز ، حميدرضا كفاش در همايش توجيهي برنامه پروژه ملي مهر كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد گفت: نمايندگان حوزه ستادي اعزامي به استان ها با اطلاع دقيق از عملكرد و دستاوردهاي دولت تدبير واميد در حوزه تعليم وتربيت از آن دفاع كنند و از برچسب هايي نظير اينكه آموزش وپرورش را سياسي كرده اند نترسيد چرا كه مخالفان دولت آزادانه هر مسئله اي را كه بخواهند نقد مي كنند وحتي در برخی موارد سياه نمايي مي كنند

(image)

وي افزود: نمايندگاني كه از طرف وزارتخانه به استان ها جهت نظارت براجراي پروژه مهر اعزام مي شوند بايد مسائل را همه جانبه بررسي كنند و به عنوان نماينده وزارتخانه بر بخش هاي مختلف پروژه مهر نظارت داشته باشند.

كفاش تصريح كرد: گزارش هايي كه تهيه مي شود اگر تمام جوانب را شامل شود ما مي توانيم با استفاده از آن به رفع نقايص موجود در پروژه مهر بپردازيم،وآمادگی داریم تا ابتکارات وبرنامه های جالبی که در استان ها انجام می شود مورد تشویق قراردهیم.

(image)

 

معرفي ابتكارات و خلاقيت استان در پروژه مهر

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author