مشکل آب عربستان بحرانی‌تر از نفت/ذخایر آبی سعودی‌ها تا ۲۰ سال آینده خشک می‌شود

مشکل آب عربستان بحرانی‌تر از نفت/ذخایر آبی سعودی‌ها تا ۲۰ سال آینده خشک می‌شود
به دلیل سوء مدیریت سعودی‌ها در مدیریت منابع آبی عربستان، ذخایر آبی این کشور تا ۲۰ سال آینده خشک می‌شود و بحران آب این کشور بسیار حادتر از بحران قیمت نفت این کشور است.

مشکل آب عربستان بحرانی‌تر از نفت/ذخایر آبی سعودی‌ها تا ۲۰ سال آینده خشک می‌شود

به دلیل سوء مدیریت سعودی‌ها در مدیریت منابع آبی عربستان، ذخایر آبی این کشور تا ۲۰ سال آینده خشک می‌شود و بحران آب این کشور بسیار حادتر از بحران قیمت نفت این کشور است.
مشکل آب عربستان بحرانی‌تر از نفت/ذخایر آبی سعودی‌ها تا ۲۰ سال آینده خشک می‌شود

خرید بک لینک

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author