مشارکت بیش از 560 هزار دانش آموز در انتخابات شورای دانش آموزی استان

مشارکت بیش از 560 هزار دانش آموز در انتخابات شورای دانش آموزی استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان  فارس ، حمید رضا آذری در آیین استانی آغاز انتخابات شورای دانش آموزی فارس در آموزشگاه متوسطه دخترانه شهیدان پژمان ناحیه 2 شیرازگفت: در نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس فارس 561 هزار دانش آموز شرکت می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس افزود: این انتخابات در 5800 مدرسه فارس برگزار می گردد که 247 هزار تن از آنها پسر و 287 هزار تن نیز دختر می باشد..

وی با بیان اینکه ” دانش آموزان از پایه چهارم ابتدایی تا  پیش دانشگاهی  می توانند در این انتخابات شرکت کنند” افزود: در انتخابات سال جاری 9 هزار  کاندیدا معرفی شده اند  که 33 هزار تن از  آنها برای مدت یک سال به عنوان نمایندگان شورای دانش آموزی مدارس فارس انتخاب خواهند شد.

مشارکت بیش از 560 هزار دانش آموز در انتخابات شورای دانش آموزی استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان  فارس ، حمید رضا آذری در آیین استانی آغاز انتخابات شورای دانش آموزی فارس در آموزشگاه متوسطه دخترانه شهیدان پژمان ناحیه 2 شیرازگفت: در نوزدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مدارس فارس 561 هزار دانش آموز شرکت می کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش فارس افزود: این انتخابات در 5800 مدرسه فارس برگزار می گردد که 247 هزار تن از آنها پسر و 287 هزار تن نیز دختر می باشد..

وی با بیان اینکه ” دانش آموزان از پایه چهارم ابتدایی تا  پیش دانشگاهی  می توانند در این انتخابات شرکت کنند” افزود: در انتخابات سال جاری 9 هزار  کاندیدا معرفی شده اند  که 33 هزار تن از  آنها برای مدت یک سال به عنوان نمایندگان شورای دانش آموزی مدارس فارس انتخاب خواهند شد.

مشارکت بیش از 560 هزار دانش آموز در انتخابات شورای دانش آموزی استان

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author