مسابقات ورزشی دانش آموزی پشتوانه ای برای سایر ورزش ها است

مسابقات ورزشی دانش آموزی پشتوانه ای برای سایر ورزش ها است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، مهرزاد حمیدی در مراسم افتتاحیه سی و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر و دختر سراسر کشور که در سالن ورزشی مریم برگزار شد، اظهاركرد: برگزاری این مسابقات در استان قم زمینه پیشرفت تیم های پایه  قم را فراهم می کند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزير آموزش و پروش با اشاره به اینکه مسابقات ورزشی دانش آموزی پشتوانه ای برای سایر مسابقات است تصريح كرد: امیدواریم که برگزاری سی و سومین مسابقات دانش آموزی کشور بتواند تجربیات لازم برای مربیان به همراه داشته باشد.

وي  با بيان اين كه تعدادی از ورزشکاران اعزامي به مسابقات المپیک برزیل اعزام دانش آموزان مي باشند، افزود: امیدواریم ورزشکاران کشورمان در مسابقات المپیک برزیل نتایج خوبی ببه دست آورند.

معاون تربیت بدنی وزير آموزش و پروش خاطر نشان کرد: استان قم پس از سی و دو سال شاهد برگزاری این مسابقات است که این موضوع افتخار بزرگی برای مسئولان و مردم این شهر است

مسابقات ورزشی دانش آموزی پشتوانه ای برای سایر ورزش ها است

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، مهرزاد حمیدی در مراسم افتتاحیه سی و سومین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان پسر و دختر سراسر کشور که در سالن ورزشی مریم برگزار شد، اظهاركرد: برگزاری این مسابقات در استان قم زمینه پیشرفت تیم های پایه  قم را فراهم می کند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزير آموزش و پروش با اشاره به اینکه مسابقات ورزشی دانش آموزی پشتوانه ای برای سایر مسابقات است تصريح كرد: امیدواریم که برگزاری سی و سومین مسابقات دانش آموزی کشور بتواند تجربیات لازم برای مربیان به همراه داشته باشد.

وي  با بيان اين كه تعدادی از ورزشکاران اعزامي به مسابقات المپیک برزیل اعزام دانش آموزان مي باشند، افزود: امیدواریم ورزشکاران کشورمان در مسابقات المپیک برزیل نتایج خوبی ببه دست آورند.

معاون تربیت بدنی وزير آموزش و پروش خاطر نشان کرد: استان قم پس از سی و دو سال شاهد برگزاری این مسابقات است که این موضوع افتخار بزرگی برای مسئولان و مردم این شهر است

مسابقات ورزشی دانش آموزی پشتوانه ای برای سایر ورزش ها است

مجله اینترنتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author