مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد:

مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد:

مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، درخصوص پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي از طريق آزمون سراسري سال 95 اطلاعيه اي صادر كرد؛ در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: اين وزارتخانه از ميان شركت كنندگان در آزمون سراسري سال 95 كه مجاز به انتخاب رشته شده اند تعداد 10 هزار دانشجوي متعهد خدمت در رشته هاي مورد نياز جذب مي نمايد.متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال 1395 كه مايل به ادامه تحصيل در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي هستند، مي رساند؛

بر اساس موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور،  وزارت آموزش و پرورش براي تامين بخشي از نياز نيروي انساني آموزشي و پرورشي خود، از ميان شركت كنندگان در آزمون سراسري سال 1395 كه مجاز به انتخاب رشته هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي شده اند،  تعداد ده هزار دانشجوي متعهد خدمت در رشته هاي مورد نياز،(در مشاغل آموزشي و پرورشي ) جذب مي كند. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند  به اطلاعيه هاي اصلاحي سازمان سنجش آموزش كشور كه از طريق سايت آن سازمان اعلام خواهد شد مراجعه نمايند.

تذكر: به داوطلبان متقاضي رشته هاي آموزش و پرورش توصيه مي شود انتخاب رشته هاي خود را به روزهاي آتي انتقال دهند.

مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد:

مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، درخصوص پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي فرهنگيان و شهيد رجايي از طريق آزمون سراسري سال 95 اطلاعيه اي صادر كرد؛ در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: اين وزارتخانه از ميان شركت كنندگان در آزمون سراسري سال 95 كه مجاز به انتخاب رشته شده اند تعداد 10 هزار دانشجوي متعهد خدمت در رشته هاي مورد نياز جذب مي نمايد.متن كامل اين اطلاعيه به شرح زير است:

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري سال 1395 كه مايل به ادامه تحصيل در دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي هستند، مي رساند؛

بر اساس موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور،  وزارت آموزش و پرورش براي تامين بخشي از نياز نيروي انساني آموزشي و پرورشي خود، از ميان شركت كنندگان در آزمون سراسري سال 1395 كه مجاز به انتخاب رشته هاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي شده اند،  تعداد ده هزار دانشجوي متعهد خدمت در رشته هاي مورد نياز،(در مشاغل آموزشي و پرورشي ) جذب مي كند. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند  به اطلاعيه هاي اصلاحي سازمان سنجش آموزش كشور كه از طريق سايت آن سازمان اعلام خواهد شد مراجعه نمايند.

تذكر: به داوطلبان متقاضي رشته هاي آموزش و پرورش توصيه مي شود انتخاب رشته هاي خود را به روزهاي آتي انتقال دهند.

مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش اعلام كرد:

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author