مراسم رونمایی از سند راهبردی و کتابهای پدافندغیرعامل

مراسم رونمایی از سند راهبردی و کتابهای پدافندغیرعامل

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش صبح امروزبا حضور محمد فاضل مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي ،سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور وعلیرضا کمرئی مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران مراسم رونمایی از سند راهبردی و کتابهای پدافندغیرعامل در دبیرستان پسرانه شاهد نورعلی برگزار شد.

مراسم رونمایی از سند راهبردی و کتابهای پدافندغیرعامل

به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش صبح امروزبا حضور محمد فاضل مشاور وزير و مديركل دفتر وزارتي ،سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور وعلیرضا کمرئی مدیرکل آموزش وپرورش شهر تهران مراسم رونمایی از سند راهبردی و کتابهای پدافندغیرعامل در دبیرستان پسرانه شاهد نورعلی برگزار شد.

مراسم رونمایی از سند راهبردی و کتابهای پدافندغیرعامل

دانلود بیتالک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author