مذاکره شرکت‌های گازی ایران و نروژ برای انعقاد قرارداد 600 میلیون دلاری

مذاکره شرکت‌های گازی ایران و نروژ برای انعقاد قرارداد 600 میلیون دلاری
نروژی‌ها می‌گویند امکان انعقاد قراردادی 600 میلیون دلاری برای خرید گاز طبیعی تولید شده در اطراف جزیره خارک با یک شرکت «شبه‌خصوصی» ایرانی در دست بررسی است.

مذاکره شرکت‌های گازی ایران و نروژ برای انعقاد قرارداد 600 میلیون دلاری

نروژی‌ها می‌گویند امکان انعقاد قراردادی 600 میلیون دلاری برای خرید گاز طبیعی تولید شده در اطراف جزیره خارک با یک شرکت «شبه‌خصوصی» ایرانی در دست بررسی است.
مذاکره شرکت‌های گازی ایران و نروژ برای انعقاد قرارداد 600 میلیون دلاری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author