مديران ومسئولين دانشگاه فضاي رشد و اعتلاي استعدادهاي بالقوه و دانشجو معلمان را فراهم كنند

مديران ومسئولين دانشگاه فضاي رشد و اعتلاي استعدادهاي بالقوه و دانشجو معلمان را فراهم كنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش،  متن كامل علي اصغر فاني به شرح زير است:

به نام خداوند بخشايشگر مهربان

با سلام و درود به روان پاک شهيدان هشت سال دفاع مقدس به‌ویژه دانشجو معلمان شهید، فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به اعضای خانواده‌ي ‌بزرگ دانشگاه فرهنگیان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با ایام جان‌فشانی‌های دوران حماسه‌ساز هشت سال دفاع مقدس، یادآور ایثار و ازخودگذشتگی معلمان غیور و بزرگی است که در ایفای نقش معلمی از جان خویش گذشتند.

در آغاز سال تحصیلی، از مدیران و مسئولان  ارجمند انتظار مي رود  تمهیدات و مقدمات لازم  را برای آماده‌سازی دانشگاه ازلحاظ فضا، امكانات، محتوا، برنامه و فوق‌برنامه‌ها و سازمان ادارى و آموزشى براى شروعى باکیفیت فراهم آورند و حداکثر امکان بهره‌برداری از فضاى شبانه‌روزی و فوق‌برنامه را براي رشد و اعتلاى استعدادهای بالقوه‌ي دانشجو معلمان در زمینه‌های علمى، فرهنگى اعتقادى، معنوى ،پژوهشى، ورزشى و هنرى مهيا كنند

به  مديران، كاركنان و دانشجويان عزيز  توصيه می‌نمایم، توجه و اهتمام به مفاد منشور حقوق و تكاليف دانشجو معلمان و پایبندی به آن را سرلوحه‌ي فعالیت‌های خود قرار دهند.

همچنین به دانشجو معلمان عزیز سفارش می‌کنم، در سال موسوم به « اقتصاد مقاومتى اقدام و عمل»،  ضمن تمرين و ترويج فرهنگ صرفه‌جویی و ساده زيستى و استفاده‌ي بهينه از وقت،  فضا و امکانات موجود در محيط تحصيلى،  به همراه ديگر دانشجویان عزيز  در نوآوری‌ها و ارائه‌ي طرح‌ها و پيشنهادهاي خلاقانه  و نيز اداره‌ي بهتر و باكيفيت محيط زندگي و تحصيلي، همكاري و مشارکت فعال داشته باشند؛ در استفاده‌ي هر چه‌بهتر از فضا و محيط شبانه‌روزی برای ارتقاى معنوى و مهارتى خود تلاش نمایند و در تصميم‌گيري‌ها و تصمیم‌سازی‌هاي برنامه‌های دانشگاه از طريق عضويت و حضور فعال در انجمن‌ها و تشكل‌هاى مختلف دانشجويى و صنفى حضور فعال و مؤثر داشته باشند.

از خداوند متعال در سال تحصیلی جدید ، توفیق و سربلندی عزیزان را برای آغازي شايسته، هدفمند و پيروز خواستارم.

مديران ومسئولين دانشگاه فضاي رشد و اعتلاي استعدادهاي بالقوه و دانشجو معلمان را فراهم كنند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش،  متن كامل علي اصغر فاني به شرح زير است:

به نام خداوند بخشايشگر مهربان

با سلام و درود به روان پاک شهيدان هشت سال دفاع مقدس به‌ویژه دانشجو معلمان شهید، فرارسیدن سال تحصیلی جدید را به اعضای خانواده‌ي ‌بزرگ دانشگاه فرهنگیان تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

هم‌زمانی آغاز سال تحصیلی با ایام جان‌فشانی‌های دوران حماسه‌ساز هشت سال دفاع مقدس، یادآور ایثار و ازخودگذشتگی معلمان غیور و بزرگی است که در ایفای نقش معلمی از جان خویش گذشتند.

در آغاز سال تحصیلی، از مدیران و مسئولان  ارجمند انتظار مي رود  تمهیدات و مقدمات لازم  را برای آماده‌سازی دانشگاه ازلحاظ فضا، امكانات، محتوا، برنامه و فوق‌برنامه‌ها و سازمان ادارى و آموزشى براى شروعى باکیفیت فراهم آورند و حداکثر امکان بهره‌برداری از فضاى شبانه‌روزی و فوق‌برنامه را براي رشد و اعتلاى استعدادهای بالقوه‌ي دانشجو معلمان در زمینه‌های علمى، فرهنگى اعتقادى، معنوى ،پژوهشى، ورزشى و هنرى مهيا كنند

به  مديران، كاركنان و دانشجويان عزيز  توصيه می‌نمایم، توجه و اهتمام به مفاد منشور حقوق و تكاليف دانشجو معلمان و پایبندی به آن را سرلوحه‌ي فعالیت‌های خود قرار دهند.

همچنین به دانشجو معلمان عزیز سفارش می‌کنم، در سال موسوم به « اقتصاد مقاومتى اقدام و عمل»،  ضمن تمرين و ترويج فرهنگ صرفه‌جویی و ساده زيستى و استفاده‌ي بهينه از وقت،  فضا و امکانات موجود در محيط تحصيلى،  به همراه ديگر دانشجویان عزيز  در نوآوری‌ها و ارائه‌ي طرح‌ها و پيشنهادهاي خلاقانه  و نيز اداره‌ي بهتر و باكيفيت محيط زندگي و تحصيلي، همكاري و مشارکت فعال داشته باشند؛ در استفاده‌ي هر چه‌بهتر از فضا و محيط شبانه‌روزی برای ارتقاى معنوى و مهارتى خود تلاش نمایند و در تصميم‌گيري‌ها و تصمیم‌سازی‌هاي برنامه‌های دانشگاه از طريق عضويت و حضور فعال در انجمن‌ها و تشكل‌هاى مختلف دانشجويى و صنفى حضور فعال و مؤثر داشته باشند.

از خداوند متعال در سال تحصیلی جدید ، توفیق و سربلندی عزیزان را برای آغازي شايسته، هدفمند و پيروز خواستارم.

مديران ومسئولين دانشگاه فضاي رشد و اعتلاي استعدادهاي بالقوه و دانشجو معلمان را فراهم كنند

ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author