مدرسه ۶کلاسه خیرساز ایلخچی افتتاح شد

مدرسه ۶کلاسه خیرساز ایلخچی افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، مدرسه ۶کلاسه مرحوم محمد سلطانی در بخش ایلخچی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین منطقه طی جشنواره خیرین افتتاح شد.

بر اين اساس،این مدرسه خیر ساز با هزینه ۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در زمینی به مساحت نزدیک ۲هزار متر به بهره برداری رسید.

گفتنی است هم زمان با هفته دولت ۶۵پروژه عمرانی،اموزشی،رفاهی و پرورشی اموزش و پرورش استان با حضور مسئولین کشوری و استانی افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

مدرسه ۶کلاسه خیرساز ایلخچی افتتاح شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، مدرسه ۶کلاسه مرحوم محمد سلطانی در بخش ایلخچی با حضور مدیر کل آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین منطقه طی جشنواره خیرین افتتاح شد.

بر اين اساس،این مدرسه خیر ساز با هزینه ۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون ریال در زمینی به مساحت نزدیک ۲هزار متر به بهره برداری رسید.

گفتنی است هم زمان با هفته دولت ۶۵پروژه عمرانی،اموزشی،رفاهی و پرورشی اموزش و پرورش استان با حضور مسئولین کشوری و استانی افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

مدرسه ۶کلاسه خیرساز ایلخچی افتتاح شد

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author