مدرسه محوري» ، «مشاركت پذيري» و «برنامه محوري » مبداء تمام فعاليت هاي معاونت تربيت و سلامت است

مدرسه محوري» ، «مشاركت پذيري» و «برنامه محوري » مبداء تمام فعاليت هاي معاونت تربيت و سلامت است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش،  عصر امروز مهرزاد حميدي  در جلسه گزارش عملكرد معاونت تربيت بدني و سلامت  در دولت يازدهم و تبيين  برنامه هاي پيش رو كه در ساختمان مرحوم  علاقه مندان  و با حضور وزير آموزش و پرورش ، مديركل دفتر وزارتي ،  رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي و رئيس ستاد اجرايي ستاد تحول بنيادين و مشاور وزير  آموزش و پرورش برگزار شد،  اظهار كرد: اين معاونت  در راستاي پوشش ساحت هاي ششگانه  ، بيشتر به ساحت  تربيت زيستي و بدني مي پردازد كما اين كه برنامه هاي اين معاونت ها به ساحت هاي ديگر تربيت نيز مي پردازد.

وي تصريح كرد : »برنامه محوري» ، « مدرسه محوري» ، «علمي و تخصصي كردن و اخلاق محوري فعاليت ها » ، « فراگيري و مشاركت پذيري » و « ارتقاي كيفيت برنامه ها » شاخص هاي اصلي برنامه هاي معاونت تربيت بدني و سلامت مي باشد كه اين شاخص ها از راهكارها و بندهاي سند تحول بنيادين استخراج شده است.

حميدي با بيان اين كه اجراي همه برنامه هاي اين معاونت  ازسطح  «مدرسه» باعث جذب بيشتر دانش آموزان به فعاليت هاي ورزشي شده است ، خاطرنشان كرد: اجراي المپياد  دورن مدرسه اي ، حياط پويا،  ورزش صبحگاهي ، ايجاد مدارس تخصصي در ورزش ، طرح مدرسه قهرمان و كانون هاي ورزشي گوشه اي  از طرح ها و برنامه هايي است  كه اجراي آن براي اولين بار در اين دولت انجام شده و اميد است  با توسعه فضاهاي ورزشي،  توسعه تجهيزات ورزشي و بازنگري در محتواي درس تربيت بدني و بهسازي نيروي انساني بتوانيم اقدامات موثرتري را در اجراي برنامه هاي تربيت بدني انجام دهيم .

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش  در خصوص جايگاه  بين المللي  فدراسيون ورزش مدارس،  اظهار كرد : عضويت در هيئت اجرايي  فدراسيون بين المللي  ورزش مدارس تا سال 2018،  عضو كميته  فني ورزش مدارس آسيا  تا سال 2018،  سه دوره نائب رئيس فدراسيون  فوتبال ،  عضويت در كميته سلامت فدراسيون  بين‌المللي ورزش مدارس تا سال 2018 و عضويت در كميسيون  فوتسال  فدراسيون  ورزش مدارس تا سال 2018 بخشي از كاركرد و جايگاه بين المللي فدراسيون ورزش مدارس كشور است.

وي در خصوص عملكرد  دفتر سلامت  و تندرستي ، گفت: اجراي طرح « مدارس مروج سلامت » ، « غربالگري  و بيماريابي » ، « سفيران سلامت » ، « پايگاه تغذيه سالم » و « بهداشت و ايمني مدارس»  با همكاري دانشگاه  فرهنگيان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت  ويژه  مربيان بهداشت  از برنامه هاي اين  معاونت در خصوص سلامت و تندرستي دانش آموزان در مدت فعاليت  در دولت يازدهم مي باشد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش در خصوص برنامه هاي دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي،  افزود : تعيين سند و نقشه خطر پذيي،  آموزش پيشگيري از آسيب ها ، اجراي طرح نهضت فرهنگي پيشگيري ، اجراي طرح «نماد» نظام مراقبت اجتماعي و مداخله و مددكاري اجتماعي از برنامه هاي اجرايي معاونت  تربيت بدني و سلامت در خصوص پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مي باشد كه اين برنامه  ها ادامه خواهد يافت .

حميدي با اشاره به اجراي طرح المپياد درون مدرسه اي كه براي اولين بار در آموزش و پرورش انجام شده است، خاطرنشان كرد: اين طرح در ابتدا با مشاركت 5/3 ميليون نفر و فقط با بودجه دولتي آغاز شد ولي با مشاركت خوب معلمان، دانش آموزان و اولياي آنان توانستيم در سال تحصيلي  95-94، حضور دانش آموزان را به حدود 5 ميليون نفر برسانيم كه اين توفيق بزرگي براي آموزش و پرورش محسوب مي شود.

وي از عملياتي كردن بندهاي سند تحول بنيادين در حوزه تربيت بدني و سلامت  در شروع به كار دولت يازدهم خبر داد و گفت : دوبرابر شدن ساعت درس تربيت بدني در دوره دوم متوسطه ،  تخصيص سهم 30 درصدي تربيت بدني  دانش آموزان  از ماده 53،  تغيير عنوان معاونين پرورشي  مدارس به معاونين  پرورشي و تربيت بدني ،  ايجاد كانون هاي حركات اصلاحي و راست قامتي  در استان هاي كشور ،  طراحي نظام  برنامه درسي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و اجراي طرح مداخلات توانمند سازي براي دانش آموزان در معرض خطر ، بخشي از دستاوردهاي آموزش و پرورش در حوزه تربيت بدني و سلامت  مي باشد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش از طراحي و استقرار نظام  مديريت عملكرد  حوزه تربيت بدني و سلامت خبر داد و گفت : افزايش نرخ پوشش آموزش پيشگيري  در مدارس،  تدوين و اجراي ماتريس همكاري درون سازماني،  اختصاص 2 ساعت درس انسان و محيط زيست در كلاس يازدهم ،  اختصاص 2 ساعت درس بهداشت و سلامت در كلاس دوازدهم و هم چنين كنترل مواد غذايي  ارائه شده در پايگاه هاي تغذيه سالم مدارس  و آموزش عمومي تغذيه  سالم از برنامه هاي اين معاونت  در بخش سلامت مي باشد.

حميدي از اختصاص  2 واحد درس بهداشت و سلامت در برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان خبر داد و تصريح كرد: صدور 192 مجوز مدرسه تخصصي ورزش ، مشاركت قريب به  5 ميليون دانش آموز در المپياد درون مدرسه اي ، ايجاد نهضت داوطلبي با مشاركت  5/2 ميليون دانش آموز ، تشكيل 8 هزار و 772 كانون ورزشي درون مدرسه اي و  7 هزار و 512 كانون  برون مدرسه اي ،  اجراي طرح حياط پويا در 32 هزار مدرسه با اولويت  مدارس ابتدايي و اجراي طرح ورزش صبحگاهي با مشاركت  4 ميليون و 25 هزاردانش آموز بخشي از اقدامات  آموزش و پرورش در حوزه  درس تربيت بدني است

مدرسه محوري» ، «مشاركت پذيري» و «برنامه محوري » مبداء تمام فعاليت هاي معاونت تربيت و سلامت است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش،  عصر امروز مهرزاد حميدي  در جلسه گزارش عملكرد معاونت تربيت بدني و سلامت  در دولت يازدهم و تبيين  برنامه هاي پيش رو كه در ساختمان مرحوم  علاقه مندان  و با حضور وزير آموزش و پرورش ، مديركل دفتر وزارتي ،  رئيس مركز اطلاع رساني و روابط عمومي و رئيس ستاد اجرايي ستاد تحول بنيادين و مشاور وزير  آموزش و پرورش برگزار شد،  اظهار كرد: اين معاونت  در راستاي پوشش ساحت هاي ششگانه  ، بيشتر به ساحت  تربيت زيستي و بدني مي پردازد كما اين كه برنامه هاي اين معاونت ها به ساحت هاي ديگر تربيت نيز مي پردازد.

وي تصريح كرد : »برنامه محوري» ، « مدرسه محوري» ، «علمي و تخصصي كردن و اخلاق محوري فعاليت ها » ، « فراگيري و مشاركت پذيري » و « ارتقاي كيفيت برنامه ها » شاخص هاي اصلي برنامه هاي معاونت تربيت بدني و سلامت مي باشد كه اين شاخص ها از راهكارها و بندهاي سند تحول بنيادين استخراج شده است.

حميدي با بيان اين كه اجراي همه برنامه هاي اين معاونت  ازسطح  «مدرسه» باعث جذب بيشتر دانش آموزان به فعاليت هاي ورزشي شده است ، خاطرنشان كرد: اجراي المپياد  دورن مدرسه اي ، حياط پويا،  ورزش صبحگاهي ، ايجاد مدارس تخصصي در ورزش ، طرح مدرسه قهرمان و كانون هاي ورزشي گوشه اي  از طرح ها و برنامه هايي است  كه اجراي آن براي اولين بار در اين دولت انجام شده و اميد است  با توسعه فضاهاي ورزشي،  توسعه تجهيزات ورزشي و بازنگري در محتواي درس تربيت بدني و بهسازي نيروي انساني بتوانيم اقدامات موثرتري را در اجراي برنامه هاي تربيت بدني انجام دهيم .

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش  در خصوص جايگاه  بين المللي  فدراسيون ورزش مدارس،  اظهار كرد : عضويت در هيئت اجرايي  فدراسيون بين المللي  ورزش مدارس تا سال 2018،  عضو كميته  فني ورزش مدارس آسيا  تا سال 2018،  سه دوره نائب رئيس فدراسيون  فوتبال ،  عضويت در كميته سلامت فدراسيون  بين‌المللي ورزش مدارس تا سال 2018 و عضويت در كميسيون  فوتسال  فدراسيون  ورزش مدارس تا سال 2018 بخشي از كاركرد و جايگاه بين المللي فدراسيون ورزش مدارس كشور است.

وي در خصوص عملكرد  دفتر سلامت  و تندرستي ، گفت: اجراي طرح « مدارس مروج سلامت » ، « غربالگري  و بيماريابي » ، « سفيران سلامت » ، « پايگاه تغذيه سالم » و « بهداشت و ايمني مدارس»  با همكاري دانشگاه  فرهنگيان و برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت  ويژه  مربيان بهداشت  از برنامه هاي اين  معاونت در خصوص سلامت و تندرستي دانش آموزان در مدت فعاليت  در دولت يازدهم مي باشد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش در خصوص برنامه هاي دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي،  افزود : تعيين سند و نقشه خطر پذيي،  آموزش پيشگيري از آسيب ها ، اجراي طرح نهضت فرهنگي پيشگيري ، اجراي طرح «نماد» نظام مراقبت اجتماعي و مداخله و مددكاري اجتماعي از برنامه هاي اجرايي معاونت  تربيت بدني و سلامت در خصوص پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي مي باشد كه اين برنامه  ها ادامه خواهد يافت .

حميدي با اشاره به اجراي طرح المپياد درون مدرسه اي كه براي اولين بار در آموزش و پرورش انجام شده است، خاطرنشان كرد: اين طرح در ابتدا با مشاركت 5/3 ميليون نفر و فقط با بودجه دولتي آغاز شد ولي با مشاركت خوب معلمان، دانش آموزان و اولياي آنان توانستيم در سال تحصيلي  95-94، حضور دانش آموزان را به حدود 5 ميليون نفر برسانيم كه اين توفيق بزرگي براي آموزش و پرورش محسوب مي شود.

وي از عملياتي كردن بندهاي سند تحول بنيادين در حوزه تربيت بدني و سلامت  در شروع به كار دولت يازدهم خبر داد و گفت : دوبرابر شدن ساعت درس تربيت بدني در دوره دوم متوسطه ،  تخصيص سهم 30 درصدي تربيت بدني  دانش آموزان  از ماده 53،  تغيير عنوان معاونين پرورشي  مدارس به معاونين  پرورشي و تربيت بدني ،  ايجاد كانون هاي حركات اصلاحي و راست قامتي  در استان هاي كشور ،  طراحي نظام  برنامه درسي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و اجراي طرح مداخلات توانمند سازي براي دانش آموزان در معرض خطر ، بخشي از دستاوردهاي آموزش و پرورش در حوزه تربيت بدني و سلامت  مي باشد.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش از طراحي و استقرار نظام  مديريت عملكرد  حوزه تربيت بدني و سلامت خبر داد و گفت : افزايش نرخ پوشش آموزش پيشگيري  در مدارس،  تدوين و اجراي ماتريس همكاري درون سازماني،  اختصاص 2 ساعت درس انسان و محيط زيست در كلاس يازدهم ،  اختصاص 2 ساعت درس بهداشت و سلامت در كلاس دوازدهم و هم چنين كنترل مواد غذايي  ارائه شده در پايگاه هاي تغذيه سالم مدارس  و آموزش عمومي تغذيه  سالم از برنامه هاي اين معاونت  در بخش سلامت مي باشد.

حميدي از اختصاص  2 واحد درس بهداشت و سلامت در برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان خبر داد و تصريح كرد: صدور 192 مجوز مدرسه تخصصي ورزش ، مشاركت قريب به  5 ميليون دانش آموز در المپياد درون مدرسه اي ، ايجاد نهضت داوطلبي با مشاركت  5/2 ميليون دانش آموز ، تشكيل 8 هزار و 772 كانون ورزشي درون مدرسه اي و  7 هزار و 512 كانون  برون مدرسه اي ،  اجراي طرح حياط پويا در 32 هزار مدرسه با اولويت  مدارس ابتدايي و اجراي طرح ورزش صبحگاهي با مشاركت  4 ميليون و 25 هزاردانش آموز بخشي از اقدامات  آموزش و پرورش در حوزه  درس تربيت بدني است

مدرسه محوري» ، «مشاركت پذيري» و «برنامه محوري » مبداء تمام فعاليت هاي معاونت تربيت و سلامت است

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author