مدارس غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور در زمينه جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل و تحقق عدالت جنسيتي نقش به سزايي ايفا كرده است

مدارس غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور در زمينه جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل و تحقق عدالت جنسيتي نقش به سزايي ايفا كرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز مرضيه گرد در نشست با مشاورين امور زنان در دستگاه هاي اجرايي كه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد، با بيان اينكه توسعه مشاركت ها يكي از سياست هاي راهبردي آموزش وپرورش دولت تدبير و اميد  است ، اظهار كرد: سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي بيش از ساير حوزه هاي آموزش وپرورش مخاطب اصلي اين سياست است كه بايد زمينه استفاده از ظرفيت هاي دستگاه ها و جذب مشاركت هاي مردمي در آن فراهم شود كه درآموزش وپرورش اين دولت با انعقاد تفاهم نامه هاي مختلف از اين ظرفيت استفاده شده است وبايد گسترش پيدا كند.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش ، توسعه عدالت آموزشي را يكي از اهداف كلان آموزش وپرورش عنوان كردو افزود: استفاده از امكانات موجود و بهره گيري از ظرفيت خيرين مدرسه ساز و مدرسه دار مي تواند باعث توسعه عدالت آموزشي به ويژه در مناطق محروم باشد .

وي ادامه داد: استفاده از روش خريد خدمات آموزشي در مناطق دورافتاده و محروم به كمك مؤسسان مدارس غيردولتي با رعايت اصل 30 قانون اساسي بدون اينكه بار مالي براي خانواده ها داشته باشد ، توانسته است زمينه تحصيل بسياري از دختران را كه بنابه مسائل فرهنگي و اعتقادي خانواده ها ، اجازه شركت در كلاس هاي درس را نداشته اند فراهم كند.

گرد نقش مدارس  غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور را در اين خصوص ويژه خواند و افزود: با اجراي طرح بسته حمايتي زمينه جذب بازماندگان از تحصيل و كودكان كار كه در راستاي توسعه عدالت آموزشي است ، فراهم شده و آموزش وپرورش تلاش مي كند در اين راستا شرايط اشتغال زنان تحصيل كرده جامعه در مدارس غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور فراهم شود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش  ، اعتماد مردم به آموزش وپرورش را افتخاري براي نهاد تعليم و تربيت عنوان كرد و افزود: حضور اولياي دانش آموزان در كنار ساير عوامل آموزشي مدرسه و مشاركت دستگاه ها در امر تعليم وتربيت مي تواند كشور را به سمت تعالي سوق دهد.

گرد خاطرنشان كرد: تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش در سطح استان ها و مناطق پل ارتباطي مهمي ميان بخش هاي مختلف جامعه در امر مشاركت پذيري مردم در آموزش وپرورش است كه مي تواند با هم فكري صاحب نظران به ارتقاي كيفيت آموزش وپرورش كمك كند.

مدارس غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور در زمينه جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل و تحقق عدالت جنسيتي نقش به سزايي ايفا كرده است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز مرضيه گرد در نشست با مشاورين امور زنان در دستگاه هاي اجرايي كه در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد، با بيان اينكه توسعه مشاركت ها يكي از سياست هاي راهبردي آموزش وپرورش دولت تدبير و اميد  است ، اظهار كرد: سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي بيش از ساير حوزه هاي آموزش وپرورش مخاطب اصلي اين سياست است كه بايد زمينه استفاده از ظرفيت هاي دستگاه ها و جذب مشاركت هاي مردمي در آن فراهم شود كه درآموزش وپرورش اين دولت با انعقاد تفاهم نامه هاي مختلف از اين ظرفيت استفاده شده است وبايد گسترش پيدا كند.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش ، توسعه عدالت آموزشي را يكي از اهداف كلان آموزش وپرورش عنوان كردو افزود: استفاده از امكانات موجود و بهره گيري از ظرفيت خيرين مدرسه ساز و مدرسه دار مي تواند باعث توسعه عدالت آموزشي به ويژه در مناطق محروم باشد .

وي ادامه داد: استفاده از روش خريد خدمات آموزشي در مناطق دورافتاده و محروم به كمك مؤسسان مدارس غيردولتي با رعايت اصل 30 قانون اساسي بدون اينكه بار مالي براي خانواده ها داشته باشد ، توانسته است زمينه تحصيل بسياري از دختران را كه بنابه مسائل فرهنگي و اعتقادي خانواده ها ، اجازه شركت در كلاس هاي درس را نداشته اند فراهم كند.

گرد نقش مدارس  غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور را در اين خصوص ويژه خواند و افزود: با اجراي طرح بسته حمايتي زمينه جذب بازماندگان از تحصيل و كودكان كار كه در راستاي توسعه عدالت آموزشي است ، فراهم شده و آموزش وپرورش تلاش مي كند در اين راستا شرايط اشتغال زنان تحصيل كرده جامعه در مدارس غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور فراهم شود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي وزارت آموزش وپرورش  ، اعتماد مردم به آموزش وپرورش را افتخاري براي نهاد تعليم و تربيت عنوان كرد و افزود: حضور اولياي دانش آموزان در كنار ساير عوامل آموزشي مدرسه و مشاركت دستگاه ها در امر تعليم وتربيت مي تواند كشور را به سمت تعالي سوق دهد.

گرد خاطرنشان كرد: تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش در سطح استان ها و مناطق پل ارتباطي مهمي ميان بخش هاي مختلف جامعه در امر مشاركت پذيري مردم در آموزش وپرورش است كه مي تواند با هم فكري صاحب نظران به ارتقاي كيفيت آموزش وپرورش كمك كند.

مدارس غيردولتي و مراكز آموزش از راه دور در زمينه جذب دانش آموزان بازمانده از تحصيل و تحقق عدالت جنسيتي نقش به سزايي ايفا كرده است

خرید بک لینک رنک 4

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author