مجلس هشتم دانش آموزی می تواند در تقویت روحیه پرسشگری، ابداع و نوآوری منشا اثر باشد

مجلس هشتم دانش آموزی می تواند در تقویت روحیه پرسشگری، ابداع و نوآوری منشا اثر باشد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ علی اصغر فانی در مراسم تجدیدمیثاق نمایندگان مجلس هشتم با آرمانهای امام خمینی (ره) که در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار كرد: یکی از نکاتی که در این مجلس وجود دارد شور و حال دانش آموزی است که ما می توانیم از مشارکت دانش آموزان بهره ببریم. اگر بخواهیم از مشارکت دانش آموزان بهره بیشتری ببریم باید آنها را در قالب شوراها فعال کنیم تا بتوانیم فرایند تعلیم و تربیت را بر اساس خواسته ها ، مشکلات و نیازهای دانش آموزان پیگیری کنیم زیرا چنین آموزش و پرورشی بسیار موثرتر و اثربخش تر خواهد بود.

وی افزود: در دولت یازدهم یکی از سیاست‌ها در وزارت آموزش و پرورش توسعه مشارکت دانش آموزان، معلمان، اولیا ، مردم و همه نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه آموزش و پرورش است که اگر روزی چنین اتفاقی نهادینه شود بسیار مبارک خواهد بود .

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دانش آموزان می توانند در تصمیم سازی و تصمیم گیری بعنوان یک رکن اساسی در آموزش و پرورش مطرح باشند البته هنوز بحث مشارکت دانش آموزان در مدارس نهادینه نشده است اما ما در حال برنامه ریزی و نهادینه کردن آن هستیم زیرا یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید ایجاد نشاط و امید به آینده است که جهت گیری جدی ما در آموزش و پرورش نیز عامل ایجاد انگیزشی در تقویت نشاط و روحیه امید در دانش آموزان است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش می تواند در زمینه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی موثر باشد زیرا دانش آموزان در سنین مختلف می توانند با مبانی رویکردهای اقتصاد مقاومتی آشنا شوند که همین امر باعث فرهنگسازی و گفتمان سازی خواهد شد و عاملی موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

فانی افزود: البته تقویت دانش آموزان مبتکر ، پژوهشگر و نوآور از سیاستهای جدی آموزش و پرورش است و در روزهای آخر تابستان مسابقات کارآفرینی، خلاقیت ، آزمایشگاه و کارهای علمی در جهت توسعه فعالیتها و تقویت روحیه ابداع و نوآوری در دانش آموزان صورت می گیرد.

وی گفت: مجلس هشتم دانش آموزی می تواند در تقویت روحیه پرسشگری، ابداع و نوآوری منشا اثر باشد نباید از نقش ممتاز آموزش و پرورش در توسعه فعالیتهای فنی و حرفه ای غافل شد باید سعی کنیم آموزشهای مبتنی بر مهارت را در آموزش و پرورش تقویت کنیم حال اگر این مهارت آموزشی حتی به صورت نظری هم باشد آینده بهتری را در کشور رقم می زند که مجلس هشتم دانش آموزی می تواند در زمینه مهارت آموزی و تقویت حداقل یک مهارت در دانش آموزان موثر و مفید باشد.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: بر اساس رویکرد جدید آموزش و پرورش و سندتحول بنیادین، تربیت سیاسی و اجتماعی یک رکن است و کمک می کند تا دانش آموزان در سنین مختلف نسبت به محیط، اطراف خود و تحولات محیطی حساس تر باشند. مجلس دانش آموزی یکی از ابزارها و روشهایی است که می تواند به تربیت سیاسی و اجتماعی منجر شود. دانش آموزان در مجلس دانش آموزی روشهای نقدمنصفانه و تحمل کردن نظرات مخالف را می آموزند.

وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای آموزش و پرورش این است که دانش آموزان بیاموزند از فرصتهای پیش روی آنها در فضای مجازی به بهترین نحو استفاده کنند زیرا فضای مجازی دارای تهدیدها و فرصتهاست و نظر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور این است که از فضای مجازی به صورت بهینه استفاده کنید و در دور جدید شورای عالی مجازی وزیر آموزش و پرورش یکی از اعضای آن است که به ترکیب این شورا اضافه شده است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مدیریت فضای مجازی در محیطهای دانش آموزی موثر است و علاوه بر آن باید اعتدال را در تربیت اجتماعی ، سیاسی و دینی رعایت کنیم زیرا شما 150 نفر نماینده مجلس دانش آموزی از دانش آموزان شاخص ایران اسلامی هستید که باید روحیه اعتدال را در جامعه گسترش دهید.

مجلس هشتم دانش آموزی می تواند در تقویت روحیه پرسشگری، ابداع و نوآوری منشا اثر باشد

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ؛ علی اصغر فانی در مراسم تجدیدمیثاق نمایندگان مجلس هشتم با آرمانهای امام خمینی (ره) که در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار كرد: یکی از نکاتی که در این مجلس وجود دارد شور و حال دانش آموزی است که ما می توانیم از مشارکت دانش آموزان بهره ببریم. اگر بخواهیم از مشارکت دانش آموزان بهره بیشتری ببریم باید آنها را در قالب شوراها فعال کنیم تا بتوانیم فرایند تعلیم و تربیت را بر اساس خواسته ها ، مشکلات و نیازهای دانش آموزان پیگیری کنیم زیرا چنین آموزش و پرورشی بسیار موثرتر و اثربخش تر خواهد بود.

وی افزود: در دولت یازدهم یکی از سیاست‌ها در وزارت آموزش و پرورش توسعه مشارکت دانش آموزان، معلمان، اولیا ، مردم و همه نهادهای دولتی و غیردولتی در حوزه آموزش و پرورش است که اگر روزی چنین اتفاقی نهادینه شود بسیار مبارک خواهد بود .

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: دانش آموزان می توانند در تصمیم سازی و تصمیم گیری بعنوان یک رکن اساسی در آموزش و پرورش مطرح باشند البته هنوز بحث مشارکت دانش آموزان در مدارس نهادینه نشده است اما ما در حال برنامه ریزی و نهادینه کردن آن هستیم زیرا یکی از سیاست های دولت تدبیر و امید ایجاد نشاط و امید به آینده است که جهت گیری جدی ما در آموزش و پرورش نیز عامل ایجاد انگیزشی در تقویت نشاط و روحیه امید در دانش آموزان است.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش می تواند در زمینه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی موثر باشد زیرا دانش آموزان در سنین مختلف می توانند با مبانی رویکردهای اقتصاد مقاومتی آشنا شوند که همین امر باعث فرهنگسازی و گفتمان سازی خواهد شد و عاملی موثر در تحقق اقتصاد مقاومتی است.

فانی افزود: البته تقویت دانش آموزان مبتکر ، پژوهشگر و نوآور از سیاستهای جدی آموزش و پرورش است و در روزهای آخر تابستان مسابقات کارآفرینی، خلاقیت ، آزمایشگاه و کارهای علمی در جهت توسعه فعالیتها و تقویت روحیه ابداع و نوآوری در دانش آموزان صورت می گیرد.

وی گفت: مجلس هشتم دانش آموزی می تواند در تقویت روحیه پرسشگری، ابداع و نوآوری منشا اثر باشد نباید از نقش ممتاز آموزش و پرورش در توسعه فعالیتهای فنی و حرفه ای غافل شد باید سعی کنیم آموزشهای مبتنی بر مهارت را در آموزش و پرورش تقویت کنیم حال اگر این مهارت آموزشی حتی به صورت نظری هم باشد آینده بهتری را در کشور رقم می زند که مجلس هشتم دانش آموزی می تواند در زمینه مهارت آموزی و تقویت حداقل یک مهارت در دانش آموزان موثر و مفید باشد.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: بر اساس رویکرد جدید آموزش و پرورش و سندتحول بنیادین، تربیت سیاسی و اجتماعی یک رکن است و کمک می کند تا دانش آموزان در سنین مختلف نسبت به محیط، اطراف خود و تحولات محیطی حساس تر باشند. مجلس دانش آموزی یکی از ابزارها و روشهایی است که می تواند به تربیت سیاسی و اجتماعی منجر شود. دانش آموزان در مجلس دانش آموزی روشهای نقدمنصفانه و تحمل کردن نظرات مخالف را می آموزند.

وی افزود: یکی دیگر از کارکردهای آموزش و پرورش این است که دانش آموزان بیاموزند از فرصتهای پیش روی آنها در فضای مجازی به بهترین نحو استفاده کنند زیرا فضای مجازی دارای تهدیدها و فرصتهاست و نظر مقام معظم رهبری و رئیس جمهور این است که از فضای مجازی به صورت بهینه استفاده کنید و در دور جدید شورای عالی مجازی وزیر آموزش و پرورش یکی از اعضای آن است که به ترکیب این شورا اضافه شده است.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: مدیریت فضای مجازی در محیطهای دانش آموزی موثر است و علاوه بر آن باید اعتدال را در تربیت اجتماعی ، سیاسی و دینی رعایت کنیم زیرا شما 150 نفر نماینده مجلس دانش آموزی از دانش آموزان شاخص ایران اسلامی هستید که باید روحیه اعتدال را در جامعه گسترش دهید.

مجلس هشتم دانش آموزی می تواند در تقویت روحیه پرسشگری، ابداع و نوآوری منشا اثر باشد

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author