كسب 2 مقام كشوري توسط هنرجويان استان

كسب 2 مقام كشوري توسط هنرجويان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمانشاه، سليمان محبي گفت: پس از برگزاري مراحل استاني، 5 نفر هنرجو به مرحله نهايي اين مسابقات راه يافتند.

محبی تصريح كرد: راه يافتگان به مرحله نهايي هنر جوي رشته هاي زراعت، توليدات و پرورش زنبور عسل و … بودند.

وي با اشاره به شركت 322 هنرجو از هنرجويان برگزيده بخش عملي از 31 استان بیان کرد: این مسابقات به مدت دو روز از بيست و يكم لغايت بيست و سوم تيرماه سال جاري به ميزباني خراسان رضوي برگزار شد.

گفتني است مهدي بزرگي تپه افشاري و ميلاد رستمي به ترتيب در رشته هاي زراعت و توليدات و پرورش زنبور عسل رتبه هاي دوم و سوم كشوري را كسب كردند.

كسب 2 مقام كشوري توسط هنرجويان استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان كرمانشاه، سليمان محبي گفت: پس از برگزاري مراحل استاني، 5 نفر هنرجو به مرحله نهايي اين مسابقات راه يافتند.

محبی تصريح كرد: راه يافتگان به مرحله نهايي هنر جوي رشته هاي زراعت، توليدات و پرورش زنبور عسل و … بودند.

وي با اشاره به شركت 322 هنرجو از هنرجويان برگزيده بخش عملي از 31 استان بیان کرد: این مسابقات به مدت دو روز از بيست و يكم لغايت بيست و سوم تيرماه سال جاري به ميزباني خراسان رضوي برگزار شد.

گفتني است مهدي بزرگي تپه افشاري و ميلاد رستمي به ترتيب در رشته هاي زراعت و توليدات و پرورش زنبور عسل رتبه هاي دوم و سوم كشوري را كسب كردند.

كسب 2 مقام كشوري توسط هنرجويان استان

ساخت بنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author