كسب عنوان قهرماني مسابقات بدمینتون توسط تهران

كسب عنوان قهرماني مسابقات بدمینتون توسط تهران

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، بعد از برگزاري رقابت هاي  سی و سومین دوره مسابقات دانش آموزی در رشته بدمینتون تیم تهران با غلبه برفارس قهرمان شد و استان های یزد و زنجان به طور مشترک سوم شدند.

 بر اساس این گزارش: در مسابقات بدمینتون آزاد نیز که از دو قسمت یکنفره و دونفره برگزار شد در دو نفره آزاد که با 28 تیم دو نفره در یک جدول32 تایی مسابقات انجام شد در نهایت27مسابقه برگزار و عباسعلی بهجتی و مصطفی قربانی از یزد مقام اول، مهرداد خان محمدی و کیوان محبوتی از زنجان دوم وزانا قادری و پارسا شهبازی کردستان  به همراه محمد معین کشاورز و محمد امین همتی از قم به طور مشترک سوم شدند.

همچنین در رده انفرادی نیز 42 بازی انجام شد که در نهایت  شادمهر حیدری از اصفهان و محمد چار مالی از فارس به ترتیب اول و دوم  شدند و  مقام سوم نیز مشترکا به علیرضا کرمی از تهران وعلی یزدانی از فارس رسید.

گفتنی است؛ در این دوره از مسابقات تیم گلستان کاپ اخلاق را دریافت كرد.

كسب عنوان قهرماني مسابقات بدمینتون توسط تهران

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان قم، بعد از برگزاري رقابت هاي  سی و سومین دوره مسابقات دانش آموزی در رشته بدمینتون تیم تهران با غلبه برفارس قهرمان شد و استان های یزد و زنجان به طور مشترک سوم شدند.

 بر اساس این گزارش: در مسابقات بدمینتون آزاد نیز که از دو قسمت یکنفره و دونفره برگزار شد در دو نفره آزاد که با 28 تیم دو نفره در یک جدول32 تایی مسابقات انجام شد در نهایت27مسابقه برگزار و عباسعلی بهجتی و مصطفی قربانی از یزد مقام اول، مهرداد خان محمدی و کیوان محبوتی از زنجان دوم وزانا قادری و پارسا شهبازی کردستان  به همراه محمد معین کشاورز و محمد امین همتی از قم به طور مشترک سوم شدند.

همچنین در رده انفرادی نیز 42 بازی انجام شد که در نهایت  شادمهر حیدری از اصفهان و محمد چار مالی از فارس به ترتیب اول و دوم  شدند و  مقام سوم نیز مشترکا به علیرضا کرمی از تهران وعلی یزدانی از فارس رسید.

گفتنی است؛ در این دوره از مسابقات تیم گلستان کاپ اخلاق را دریافت كرد.

كسب عنوان قهرماني مسابقات بدمینتون توسط تهران

سایت خبری زندگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author