كسب رتبه هنرجويان آذر بايجان شرقي درمسابقات علمی کاربردی هنرستان های کار و دانش کشور

كسب رتبه هنرجويان آذر بايجان شرقي درمسابقات علمی کاربردی هنرستان های کار و دانش کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی ، سینا رنجیری مرکید از ناحیه 2 تبریز ، محمد پور غفار گلدر از ناحیه 5 تبریز و بلال زمانی زکریا از شبستر مقام های اول کشوری را به خود اختصاص دادند.

بر اين اساس، علی آهنگران از ناحیه 3 تبریز مقام دوم ،زهرا کمانی از ناحیه 3 تبریز و مسلم جودی انرجان از بستان آباد مقام های سوم این مسابقات را کسب کردند.

گفتني است، چهاردهمین دوره از مسابقات علمی کاربردی هنرستان های کار و دانش کشور که به میزبانی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

كسب رتبه هنرجويان آذر بايجان شرقي درمسابقات علمی کاربردی هنرستان های کار و دانش کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی ، سینا رنجیری مرکید از ناحیه 2 تبریز ، محمد پور غفار گلدر از ناحیه 5 تبریز و بلال زمانی زکریا از شبستر مقام های اول کشوری را به خود اختصاص دادند.

بر اين اساس، علی آهنگران از ناحیه 3 تبریز مقام دوم ،زهرا کمانی از ناحیه 3 تبریز و مسلم جودی انرجان از بستان آباد مقام های سوم این مسابقات را کسب کردند.

گفتني است، چهاردهمین دوره از مسابقات علمی کاربردی هنرستان های کار و دانش کشور که به میزبانی استان خراسان رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

كسب رتبه هنرجويان آذر بايجان شرقي درمسابقات علمی کاربردی هنرستان های کار و دانش کشور

خبرگزاری دانشگاه های کشور

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author