كسب رتبه برتر جشنواره كشوری تجارب برتر تربیتی توسط معلم استان

كسب رتبه برتر جشنواره كشوری تجارب برتر تربیتی توسط معلم استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار كرد: « مژگان مهران فرد»، دبیر منطقه خانمیرزا  موفق به كسب رتبه برتر در پنجمین جشنواره كشوری تجارب برتر تربیتی شد

مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: این جشنواره  با اهداف ترغیب وتشویق فرهنگیان به منظور حضور در عرصه های پژوهشی وتحقیقاتی،شناسایی استعداد ها ومنابع انسانی توانمند در عرصه امور تربیتی،دسترسی به نظرات صاحب نظران وكاربست آن در حوزه پرورشی،تولید آثار فرادستی در زمینه پرورشی وانتشار یافته های پژوهشی،توسعه فضای رقابتی سازنده وارتقای كیفیت خدمات تربیتی بر اساس نظام معیاربرگزار شد

گفتنی است؛ همایش تجلیل از منتخبین جشنواره كشوری تجارب برتر تربیتی 30و31 تیرماه 95 در شیراز برگزار خواهد شد .

كسب رتبه برتر جشنواره كشوری تجارب برتر تربیتی توسط معلم استان

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی اظهار كرد: « مژگان مهران فرد»، دبیر منطقه خانمیرزا  موفق به كسب رتبه برتر در پنجمین جشنواره كشوری تجارب برتر تربیتی شد

مدیر کل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: این جشنواره  با اهداف ترغیب وتشویق فرهنگیان به منظور حضور در عرصه های پژوهشی وتحقیقاتی،شناسایی استعداد ها ومنابع انسانی توانمند در عرصه امور تربیتی،دسترسی به نظرات صاحب نظران وكاربست آن در حوزه پرورشی،تولید آثار فرادستی در زمینه پرورشی وانتشار یافته های پژوهشی،توسعه فضای رقابتی سازنده وارتقای كیفیت خدمات تربیتی بر اساس نظام معیاربرگزار شد

گفتنی است؛ همایش تجلیل از منتخبین جشنواره كشوری تجارب برتر تربیتی 30و31 تیرماه 95 در شیراز برگزار خواهد شد .

كسب رتبه برتر جشنواره كشوری تجارب برتر تربیتی توسط معلم استان

خرید بک لینک

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author