فلاحت‌پیشه:برجام نه متن مقدسی است نه جام زهر/ آمریکا به 10 درصد از تعهداتش عمل کرده/توافق وین حاصل ۱۳ سال چالش

فلاحت‌پیشه:برجام نه متن مقدسی است نه جام زهر/ آمریکا به 10 درصد از تعهداتش عمل کرده/توافق وین حاصل ۱۳ سال چالش
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه برجام نه یک متن مقدس است نه یک جام زهر، گفت: برجام حاصل 13 سال چالش و زورآزمایی با قدرت‌های جهانی بود.

فلاحت‌پیشه:برجام نه متن مقدسی است نه جام زهر/ آمریکا به 10 درصد از تعهداتش عمل کرده/توافق وین حاصل ۱۳ سال چالش

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه برجام نه یک متن مقدس است نه یک جام زهر، گفت: برجام حاصل 13 سال چالش و زورآزمایی با قدرت‌های جهانی بود.
فلاحت‌پیشه:برجام نه متن مقدسی است نه جام زهر/ آمریکا به 10 درصد از تعهداتش عمل کرده/توافق وین حاصل ۱۳ سال چالش

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author