فعاليت مهدهاي كودك هاي داراي نوآموزان پيش دبستان كه فاقد مجوز از آموزش وپرورش در كشور غيرقانوني است

فعاليت مهدهاي كودك هاي داراي نوآموزان پيش دبستان كه فاقد مجوز از آموزش وپرورش در كشور غيرقانوني است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  رخساره فضلي با بيان اينكه ، مديريت  يكپارچه آموزش وپرورش دوره پيش دبستاني براي همه نهادها، سازمان ها وادارات لازم الاجراست؛ اظهار كرد: مسئول حاكميتي دوره پيش دبستاني، وزارت آموزش و پرورش است و فعاليت مهدهاي كودكي كه اقدام به مراقبت ونگهداري ازكودكان سنين5 و6 ساله مي نمايند منوط به اخذ مجوز از وزارت آموزش وپرورش مي باشد، آموزش وپرورش بايد در مواردي كه مهدهاي كودك بدون اخذ مجوز از اين وزارتخانه اقدام به ارائه خدمات آموزشي وپرورشي به كودكان دوره پيش دبستاني مي نمايند، اقدام وبرخورد نمايد .

وي افزود: علاوه بر اين به استناد بخشنامه مشترك دو وزارتخانه آموزش وپرورش و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  و سازمان بهزيستي كشور مبني براعمال مديريت يكپارچه آموزش وپرورش دوره پيش دبستاني به عنوان امر حاكميتي؛ صرفاً فعاليت مهدهاي كودك داراي نوآموز پيش دبستاني كه در سامانه وزارت آموزش وپرورش ثبت نام نموده ومجوز ادامه فعاليت دريافت مي نمايند، بلامانع و فعاليت آن دسته ازمهدهاي كودكي كه مجوز فوق را دريافت ننموده اند، غيرقانوني اعلام مي شود.

فعاليت مهدهاي كودك هاي داراي نوآموزان پيش دبستان كه فاقد مجوز از آموزش وپرورش در كشور غيرقانوني است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  رخساره فضلي با بيان اينكه ، مديريت  يكپارچه آموزش وپرورش دوره پيش دبستاني براي همه نهادها، سازمان ها وادارات لازم الاجراست؛ اظهار كرد: مسئول حاكميتي دوره پيش دبستاني، وزارت آموزش و پرورش است و فعاليت مهدهاي كودكي كه اقدام به مراقبت ونگهداري ازكودكان سنين5 و6 ساله مي نمايند منوط به اخذ مجوز از وزارت آموزش وپرورش مي باشد، آموزش وپرورش بايد در مواردي كه مهدهاي كودك بدون اخذ مجوز از اين وزارتخانه اقدام به ارائه خدمات آموزشي وپرورشي به كودكان دوره پيش دبستاني مي نمايند، اقدام وبرخورد نمايد .

وي افزود: علاوه بر اين به استناد بخشنامه مشترك دو وزارتخانه آموزش وپرورش و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي  و سازمان بهزيستي كشور مبني براعمال مديريت يكپارچه آموزش وپرورش دوره پيش دبستاني به عنوان امر حاكميتي؛ صرفاً فعاليت مهدهاي كودك داراي نوآموز پيش دبستاني كه در سامانه وزارت آموزش وپرورش ثبت نام نموده ومجوز ادامه فعاليت دريافت مي نمايند، بلامانع و فعاليت آن دسته ازمهدهاي كودكي كه مجوز فوق را دريافت ننموده اند، غيرقانوني اعلام مي شود.

فعاليت مهدهاي كودك هاي داراي نوآموزان پيش دبستان كه فاقد مجوز از آموزش وپرورش در كشور غيرقانوني است

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author