فرهنگ سازی و بهره وری دو رسالت مهم آموزش و پرورش استان در راستای اقتصاد مقاومتی است

فرهنگ سازی و بهره وری دو رسالت مهم آموزش و پرورش استان در راستای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پروش به نقل از استان اردبيل، احمد ناصري در اولین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی اداره کل با اشاره به دو رسالت اصلی آموزش و پرورش در راستای سیاست های کلی نظام اظهاركرد: در فضای عمومی فرهنگ سازی و در فضای درون سازمانی بهره وری ، دو رسالت برجسته آموزش و پرورش می باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبيل بر لزوم سرعت بخشیدن به تدوین شاخص های اختصاصی اقتصاد مقاومتی اشاره و تصريح كرد: این شاخص ها باید مرتبط با وظایف سازمانی هر حوزه و در راستای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی – ابلاغ شده از طرف رهبر معظم انقلاب – و اسناد بالا دستی، مانند سند چشم انداز بیست ساله و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد.

وی با بيان اين كه مدارس در صف اول جبهه اقتصاد مقاومتی قرار دارند خاطرنشان کرد: دیدگاه های همکاران در مدارس احصا شود تا برنامه هایی بر اساس همان دیدگاه ها  تدوین گردد.

ناصري با تاکید بر توسعه بخش غیر دولتی یادآوری کرد: با توجه به هزینه های دانش آ موزان برای آموزش و پرورش می توان به اهمیت مدارس غیر دولتی پی برد و بدون شک حمایت از این بخش می تواند ما را در رسیدن به بهره وری یاری كند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبيل افزود: اصلاح فرایندهای کاری، ساماندهی و استفاده بهینه از تجهیزات اداری و آموزشی، فضاها و ساختمان ها و تجهیزات، استفاده از انرژی های نو، فرهنگ سازی و آموزش شاخص ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی به کارکنان، معلمان و دانش آموزان و اولیا، همکاری با سایر دستگاههای اجرایی برای ترویج فرهنگ قانون مداری و ترویج توسعه حقوق و رفتار های شهروندی، مدیریت زمان و اوقات فراغت دانش آموزان ، توسعه مشارکتهای مردمی، برون سپاری خدمات آموزشی هنرستانهای کار- دانش، بازنگری و اصلاح برنامه ها و کتب درسی بخشي از اقدامات استان درراستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.

فرهنگ سازی و بهره وری دو رسالت مهم آموزش و پرورش استان در راستای اقتصاد مقاومتی است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پروش به نقل از استان اردبيل، احمد ناصري در اولین جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی اداره کل با اشاره به دو رسالت اصلی آموزش و پرورش در راستای سیاست های کلی نظام اظهاركرد: در فضای عمومی فرهنگ سازی و در فضای درون سازمانی بهره وری ، دو رسالت برجسته آموزش و پرورش می باشد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبيل بر لزوم سرعت بخشیدن به تدوین شاخص های اختصاصی اقتصاد مقاومتی اشاره و تصريح كرد: این شاخص ها باید مرتبط با وظایف سازمانی هر حوزه و در راستای سیاست های کلی اقتصادمقاومتی – ابلاغ شده از طرف رهبر معظم انقلاب – و اسناد بالا دستی، مانند سند چشم انداز بیست ساله و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد.

وی با بيان اين كه مدارس در صف اول جبهه اقتصاد مقاومتی قرار دارند خاطرنشان کرد: دیدگاه های همکاران در مدارس احصا شود تا برنامه هایی بر اساس همان دیدگاه ها  تدوین گردد.

ناصري با تاکید بر توسعه بخش غیر دولتی یادآوری کرد: با توجه به هزینه های دانش آ موزان برای آموزش و پرورش می توان به اهمیت مدارس غیر دولتی پی برد و بدون شک حمایت از این بخش می تواند ما را در رسیدن به بهره وری یاری كند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبيل افزود: اصلاح فرایندهای کاری، ساماندهی و استفاده بهینه از تجهیزات اداری و آموزشی، فضاها و ساختمان ها و تجهیزات، استفاده از انرژی های نو، فرهنگ سازی و آموزش شاخص ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی به کارکنان، معلمان و دانش آموزان و اولیا، همکاری با سایر دستگاههای اجرایی برای ترویج فرهنگ قانون مداری و ترویج توسعه حقوق و رفتار های شهروندی، مدیریت زمان و اوقات فراغت دانش آموزان ، توسعه مشارکتهای مردمی، برون سپاری خدمات آموزشی هنرستانهای کار- دانش، بازنگری و اصلاح برنامه ها و کتب درسی بخشي از اقدامات استان درراستاي تحقق اقتصاد مقاومتي است.

فرهنگ سازی و بهره وری دو رسالت مهم آموزش و پرورش استان در راستای اقتصاد مقاومتی است

خرید بک لینک

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author