فرهنگ سازي موضوع سلامت در مدارس از برنامه هاي اولويت دار آموزش و پرورش است

فرهنگ سازي موضوع سلامت در مدارس از برنامه هاي اولويت دار آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان محمد حسن قائدیها در جلسه شورای عالی سلامت در مدارس استان اصفهان اظهار کرد: اگر ارتباطات اجتماعی مطلوبی میان گروه های مختلف مردم وجود داشته باشد، جامعه پیشرفت بیشتری خواهد نمود و بالطبع جامعه از سلامت نسبی بیشتری برخوردار خواهد شد .

وی افزود: هم اکنون در بحث بهداشت مدارس و فرهنگسازی  موضوع سلامت همکاری ارزشمندی میان دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان برقرار است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان با تعامل دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی پایگاه های تغذیه سالم است که بر رعایت بهداشت و تغذیه سالم در بوفه مدارس برای دانش آموزان تاکید فراوان  دارد.

قائدیها عنوان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده برنامه سلامت دهان و دندان، طرح ملی دادرس با همکاری هلال احمر در جهت سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، ارتقای سلامت دانش آموزان مدارس شبانه روزی واجرای دستورالعمل مبارزه با شپش سر می باشدکه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: ارتقای سطح سلامت دانش آموزان، برنامه های مدارس مروج سلامت، برگزاری نمایشگاه های مختلف در طول سال تحصیلی در ارتباط با تغذیه سالم از سوی دانش آموزان، تدوین تفاهم نامه های متعددی با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل بهزیستی و دانشکده محیط زیست و مراکز دیگر از اقدامات مهم دیگری هستند که صورت گرفته است.

فرهنگ سازي موضوع سلامت در مدارس از برنامه هاي اولويت دار آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان اصفهان محمد حسن قائدیها در جلسه شورای عالی سلامت در مدارس استان اصفهان اظهار کرد: اگر ارتباطات اجتماعی مطلوبی میان گروه های مختلف مردم وجود داشته باشد، جامعه پیشرفت بیشتری خواهد نمود و بالطبع جامعه از سلامت نسبی بیشتری برخوردار خواهد شد .

وی افزود: هم اکنون در بحث بهداشت مدارس و فرهنگسازی  موضوع سلامت همکاری ارزشمندی میان دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش استان برقرار است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: از جمله اقدامات انجام شده از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان با تعامل دانشگاه علوم پزشکی راه اندازی پایگاه های تغذیه سالم است که بر رعایت بهداشت و تغذیه سالم در بوفه مدارس برای دانش آموزان تاکید فراوان  دارد.

قائدیها عنوان کرد: از دیگر اقدامات انجام شده برنامه سلامت دهان و دندان، طرح ملی دادرس با همکاری هلال احمر در جهت سلامت جسمی و روحی دانش آموزان، ارتقای سلامت دانش آموزان مدارس شبانه روزی واجرای دستورالعمل مبارزه با شپش سر می باشدکه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در حال اجرا است.

وی تصریح کرد: ارتقای سطح سلامت دانش آموزان، برنامه های مدارس مروج سلامت، برگزاری نمایشگاه های مختلف در طول سال تحصیلی در ارتباط با تغذیه سالم از سوی دانش آموزان، تدوین تفاهم نامه های متعددی با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل بهزیستی و دانشکده محیط زیست و مراکز دیگر از اقدامات مهم دیگری هستند که صورت گرفته است.

فرهنگ سازي موضوع سلامت در مدارس از برنامه هاي اولويت دار آموزش و پرورش است

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author