فراخوان عكس « جشنواره مهر » در پرتال وزارت آموزش و پرورش

فراخوان عكس « جشنواره مهر » در پرتال وزارت آموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پرتال وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاري فراخوان عكس با موضوعات آموزشي، پرورشي و فرهنگي با عنوان «جشنواره مهر» نموده است.از تمامي مخاطبان اين سايت درخواست مي شود عكس يا عكس هاي مورد نظر خود را با موضوع آموزش و پرورش جهت درج در پرتال وزارتخانه به آدرس  ايميل كنند.

ويژگي عكس:

 • هر عكس بايد با حجم كمتر از 500 كيلو بايت ارسال شود.
 • عكس ها از نظر رنگ بندي مي بايست از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد.
 • افراد مي توانند يك يا چند عكس بر اساس موضوعات خواسته شده ارسال كنند.
 • نام ونام خانوادگي ، نام استان ، شهر و محل عكس گرفته شده به همراه فايل عكس ارسال شود.
 • عكس هاي دريافت شده پس از تاييد در بخش فيلم و عكس / عكس مخاطبان پرتال وزارت آموزش و پرورش انتشار خواهد يافت.

موضوعات عكس:

 • جشن ها و مراسم آغاز سال تحصيلي
 • هوشمند سازي در مدارس
 • يادگيري دانش آموزان در مدرسه، منزل و …
 • معماري ايراني – اسلامي مدارس
 • كتابخانه كلاسي، كتابخانه آموزشگاهي و همچنين كتاب و كتابخواني در مدرسه و خارج از مدرسه
 • برگزاري جشن عبادت
 • مدارس ماندگار
 • كار گروهي دانش آموزان در مدرسه و خاج از مدرسه
 • اردوهاي مختلف دانش آموزي
 • مدارس چند پايه، عشايري و روستايي
 • زنگ تفريح دانش آموزان در حياط مدرسه
 • دفتر دبيران، معلمان در كلاس درس  ….
 • نماز و نمازخانه
 • حجاب در مدارس و …

علاقه مندان مي توانند عكس هاي خود را از طريق پست الكترونيكي مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نشاني   ارسال كنند.

فراخوان عكس « جشنواره مهر » در پرتال وزارت آموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، پرتال وزارت آموزش و پرورش اقدام به برگزاري فراخوان عكس با موضوعات آموزشي، پرورشي و فرهنگي با عنوان «جشنواره مهر» نموده است.از تمامي مخاطبان اين سايت درخواست مي شود عكس يا عكس هاي مورد نظر خود را با موضوع آموزش و پرورش جهت درج در پرتال وزارتخانه به آدرس  ايميل كنند.

ويژگي عكس:

 • هر عكس بايد با حجم كمتر از 500 كيلو بايت ارسال شود.
 • عكس ها از نظر رنگ بندي مي بايست از كيفيت مطلوبي برخوردار باشد.
 • افراد مي توانند يك يا چند عكس بر اساس موضوعات خواسته شده ارسال كنند.
 • نام ونام خانوادگي ، نام استان ، شهر و محل عكس گرفته شده به همراه فايل عكس ارسال شود.
 • عكس هاي دريافت شده پس از تاييد در بخش فيلم و عكس / عكس مخاطبان پرتال وزارت آموزش و پرورش انتشار خواهد يافت.

موضوعات عكس:

 • جشن ها و مراسم آغاز سال تحصيلي
 • هوشمند سازي در مدارس
 • يادگيري دانش آموزان در مدرسه، منزل و …
 • معماري ايراني – اسلامي مدارس
 • كتابخانه كلاسي، كتابخانه آموزشگاهي و همچنين كتاب و كتابخواني در مدرسه و خارج از مدرسه
 • برگزاري جشن عبادت
 • مدارس ماندگار
 • كار گروهي دانش آموزان در مدرسه و خاج از مدرسه
 • اردوهاي مختلف دانش آموزي
 • مدارس چند پايه، عشايري و روستايي
 • زنگ تفريح دانش آموزان در حياط مدرسه
 • دفتر دبيران، معلمان در كلاس درس  ….
 • نماز و نمازخانه
 • حجاب در مدارس و …

علاقه مندان مي توانند عكس هاي خود را از طريق پست الكترونيكي مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نشاني   ارسال كنند.

فراخوان عكس « جشنواره مهر » در پرتال وزارت آموزش و پرورش

فستیوال فیلم

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author