فاز دوم خط یک مترو تبریز برای اجرای تست‌های فنی آماده مسافرگیری می‌شود

فاز دوم خط یک مترو تبریز برای اجرای تست‌های فنی آماده مسافرگیری می‌شود
معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: فاز دوم خط یک، پس از طی دوره تقریبی 40 روزه برای اجرای تست‌های فنی، آماده مسافرگیری شده و با حضور یکی از مسؤولان کشوری، رسماً تقدیم شهروندان خواهد شد.

فاز دوم خط یک مترو تبریز برای اجرای تست‌های فنی آماده مسافرگیری می‌شود

معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: فاز دوم خط یک، پس از طی دوره تقریبی 40 روزه برای اجرای تست‌های فنی، آماده مسافرگیری شده و با حضور یکی از مسؤولان کشوری، رسماً تقدیم شهروندان خواهد شد.
فاز دوم خط یک مترو تبریز برای اجرای تست‌های فنی آماده مسافرگیری می‌شود

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author