عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است

عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است
عیدی 15 هزار نفر از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران و استانی پرداخت شده است و بازنشستگانی که موفق به دریافت عیدی و مزایای خود در سال گذشته نشدند می‌توانند با شماره 2021 تماس برقرار کنند.

عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است

عیدی 15 هزار نفر از بازنشستگان شرکت مخابرات ایران و استانی پرداخت شده است و بازنشستگانی که موفق به دریافت عیدی و مزایای خود در سال گذشته نشدند می‌توانند با شماره 2021 تماس برقرار کنند.
عیدی بازنشستگان مخابرات استانی پرداخت شده است

بک لینک رنک 1

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author