« عليرضا كمرئي » مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران شد

« عليرضا كمرئي » مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصر امروز علي اصغرفاني در مراسمي كه در اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد ، ضمن تقدير و تشكر از تلاش هاي سه ساله اسفنديار چهاربند در مديريت آموزش و پرورش شهر تهران، عليرضا كمرئي را به عنوان مديركل جديد آموزش و پرورش شهر تهران معرفي كرد.

گفتني است؛ عليرضا كمرئي به مدت سه سال مسئوليت آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران را برعهده داشت.

« عليرضا كمرئي » مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، عصر امروز علي اصغرفاني در مراسمي كه در اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران برگزار شد ، ضمن تقدير و تشكر از تلاش هاي سه ساله اسفنديار چهاربند در مديريت آموزش و پرورش شهر تهران، عليرضا كمرئي را به عنوان مديركل جديد آموزش و پرورش شهر تهران معرفي كرد.

گفتني است؛ عليرضا كمرئي به مدت سه سال مسئوليت آموزش و پرورش شهرستان هاي تهران را برعهده داشت.

« عليرضا كمرئي » مدير كل آموزش و پرورش شهر تهران شد

90ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author