عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید برکنار شد/روانفر جانشین غراوی شد

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید برکنار شد/روانفر جانشین غراوی شد
«میرمحمد غراوی»، عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور از سمت خود برکنار شد.

عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید برکنار شد/روانفر جانشین غراوی شد

«میرمحمد غراوی»، عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور از سمت خود برکنار شد.
عضو هیأت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید برکنار شد/روانفر جانشین غراوی شد

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author