عدالت آموزشی به معنای واقعی در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است

عدالت آموزشی به معنای واقعی در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، حمید رضا کفاش در مراسم افتتاحیه 65 پروژه عمرانی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات معاونت فرهنگی و پرورشی در سه سال اخیر دولت تدبیر و امید گفت: درطی این سال ها در سطح کشور 650 مرکز دارالقرآن که 40 مورد مربوط به استان آذربایجان شرقی می باشد،تاسیس شده که در سال های آتی به یک هزار و 440 عدد خواهد رسید.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر افزود: نماز جماعت در 5 هزار مدرسه اقامه می شود و در سه سال دولت یازدهم بیش از 1000 نمازخانه مدرسه احداث و تجهیز شده است.

وی با بیان اینکه 140 کتاب درسی به فهرست کتب مورد تدریس در آموزش و پرورش برای سال جدید اضافه شده،گفت: امروز نشریات رشد به 30 میلیون نسخه و مجله تربیت به 2 میلیون نسخه در سال می رسد.

کفاش با اشاره به انتشار بیش از نیمی از تولیدات انتشاراتی در کشور توسط فعالین حوزه تعلیم و تربیت ،افزود: امسال مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزی اسفند ماه با حضور نخبگان قرآنی در کشور برگزار می شود.

وی با تاکید بر توجه جدی دولت تدبیر و امید به تربیت دینی و معنوی دانش آموزان یادآور شد: در کل کشور 17 هزار دانش اموز زیارت اولی به مشهد مقدس اعزام شدند تا از معنویات این سفر بهره مند شوند.

معاون فرهنگی وزیر گفت: در سه سال دولت یازدهم 8 هزار دانش آموز به عتبات عالیات اعزام شدند که در راستای تاکیدات وزیر محترم صورت گرفته است.

کفاش اظهار داشت: سه میلیون و 200 هزار فرهنگی ،دانش آموز و اولیاء به پرسش مهر پاسخ دادند که که بیانگر درک و فهم مشارکت آموزش و پرورش در جریان اداره کرد کشور است.

رئیس سازمان دانش آموزی کشور اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید برای اولین بار عدالت آموزشی به معنای واقعی صورت گرفته است و این از برکات و تدبیر وزیر محترم آموزش و پرورش دکتر فانی است که با تجربه چندین ساله در این دستگاه مدیریت شایسته ای را به اجرا گذاشته اند.

 

عدالت آموزشی به معنای واقعی در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان آذربایجان شرقی، حمید رضا کفاش در مراسم افتتاحیه 65 پروژه عمرانی آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در خصوص اقدامات معاونت فرهنگی و پرورشی در سه سال اخیر دولت تدبیر و امید گفت: درطی این سال ها در سطح کشور 650 مرکز دارالقرآن که 40 مورد مربوط به استان آذربایجان شرقی می باشد،تاسیس شده که در سال های آتی به یک هزار و 440 عدد خواهد رسید.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر افزود: نماز جماعت در 5 هزار مدرسه اقامه می شود و در سه سال دولت یازدهم بیش از 1000 نمازخانه مدرسه احداث و تجهیز شده است.

وی با بیان اینکه 140 کتاب درسی به فهرست کتب مورد تدریس در آموزش و پرورش برای سال جدید اضافه شده،گفت: امروز نشریات رشد به 30 میلیون نسخه و مجله تربیت به 2 میلیون نسخه در سال می رسد.

کفاش با اشاره به انتشار بیش از نیمی از تولیدات انتشاراتی در کشور توسط فعالین حوزه تعلیم و تربیت ،افزود: امسال مسابقات بین المللی قرآن دانش آموزی اسفند ماه با حضور نخبگان قرآنی در کشور برگزار می شود.

وی با تاکید بر توجه جدی دولت تدبیر و امید به تربیت دینی و معنوی دانش آموزان یادآور شد: در کل کشور 17 هزار دانش اموز زیارت اولی به مشهد مقدس اعزام شدند تا از معنویات این سفر بهره مند شوند.

معاون فرهنگی وزیر گفت: در سه سال دولت یازدهم 8 هزار دانش آموز به عتبات عالیات اعزام شدند که در راستای تاکیدات وزیر محترم صورت گرفته است.

کفاش اظهار داشت: سه میلیون و 200 هزار فرهنگی ،دانش آموز و اولیاء به پرسش مهر پاسخ دادند که که بیانگر درک و فهم مشارکت آموزش و پرورش در جریان اداره کرد کشور است.

رئیس سازمان دانش آموزی کشور اظهار کرد: در دولت تدبیر و امید برای اولین بار عدالت آموزشی به معنای واقعی صورت گرفته است و این از برکات و تدبیر وزیر محترم آموزش و پرورش دکتر فانی است که با تجربه چندین ساله در این دستگاه مدیریت شایسته ای را به اجرا گذاشته اند.

 

عدالت آموزشی به معنای واقعی در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاده است

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author