عبدالرضا فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران شد

عبدالرضا فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران شد

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش,طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش عبدالرضا فولادوند به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

بر این اساس، عبد الرضا فولادوند پیش از این مدیر کل استان همدان بود که طی حکمی به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

گفتنی است پیش تر؛ علیرضا کمرئی  نیز طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد

عبدالرضا فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران شد

به گزارش مرکزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش,طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش عبدالرضا فولادوند به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

بر این اساس، عبد الرضا فولادوند پیش از این مدیر کل استان همدان بود که طی حکمی به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران منصوب شد.

گفتنی است پیش تر؛ علیرضا کمرئی  نیز طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران منصوب شد

عبدالرضا فولادوند مدیر کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران شد

خرید رنک گوگل

ماشین های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author