طرح یک‌ فوریتی مجلس برای حمایت از آموزش‌وپرورش

طرح یک‌ فوریتی مجلس برای حمایت از آموزش‌وپرورش

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالی، علی قربانی درنشست شورای آموزش وپرورش خراسان شمالی افزود: دراین طرح بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت مکلف می‌شوند یک درصد از درآمدهای خود را برای کمک به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند که در صورت تأیید این طرح، بخش زیادی از مشکلات آموزش‌وپرورش حل می‌شود

وی یکی از مشکلات در اجرای طرح‌ها را عدم اولویت‌گذاری در اجرای آن ها دانست وادامه داد: با آمایش سرزمین طرح هار ا اجرا کنیم.

قربانی همچنین افزود: 6هزار میلیارد ریال طرح نیمه تمام در کشور است که باید با اولویت گذاری انجام شود.

وی اظهارداشت: در اجرای طرح‌ها باید بودجه و توجیه اقتصادی طرح مدنظر قرار گیرد زیرا اگر بودجه موردتوجه قرار نگیرد در اجرای طرح‌ها به بن‌بست می‌رسیم.

قربانی ادامه داد:باید با روش اندیشیدن وروش تحقیق کودکان را برای آینده آماده کنیم.

طرح یک‌ فوریتی مجلس برای حمایت از آموزش‌وپرورش

به گزارش مركزاطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان خراسان شمالی، علی قربانی درنشست شورای آموزش وپرورش خراسان شمالی افزود: دراین طرح بانک‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به دولت مکلف می‌شوند یک درصد از درآمدهای خود را برای کمک به آموزش‌وپرورش اختصاص دهند که در صورت تأیید این طرح، بخش زیادی از مشکلات آموزش‌وپرورش حل می‌شود

وی یکی از مشکلات در اجرای طرح‌ها را عدم اولویت‌گذاری در اجرای آن ها دانست وادامه داد: با آمایش سرزمین طرح هار ا اجرا کنیم.

قربانی همچنین افزود: 6هزار میلیارد ریال طرح نیمه تمام در کشور است که باید با اولویت گذاری انجام شود.

وی اظهارداشت: در اجرای طرح‌ها باید بودجه و توجیه اقتصادی طرح مدنظر قرار گیرد زیرا اگر بودجه موردتوجه قرار نگیرد در اجرای طرح‌ها به بن‌بست می‌رسیم.

قربانی ادامه داد:باید با روش اندیشیدن وروش تحقیق کودکان را برای آینده آماده کنیم.

طرح یک‌ فوریتی مجلس برای حمایت از آموزش‌وپرورش

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author