طرح همیار گردشگر در تربیت اجتماعی دانش آموز موثر است

طرح همیار گردشگر در تربیت اجتماعی دانش آموز موثر است

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، صبح امروزعلی اصغر فانی در مراسم رونمایی از طرح همیار گردشگر گفت:ما در سند تحول نظام آموزش و پرورش، تربیت اجتماعی و سیاسی را برای دانش‌آموزان در نظر داریم ودانش آموزان در کنار تربیت علمی، اخلاقی، هنری و ورزشی و تربیت بدنی باید به تربیت زیباشناختی و اجتماعی دست پیدا کنند. دانش آموزانی که کارهای بزرگ همیاری گردشگری را متقبل شدند با این فعالیت روحیه مسئولیت‌پذیری و زندگی در جامعه در آن تقویت می‌شود.

فانی با اشاره به اجرای طرح همیار گردشگر گفت: فعالیت‌هایی از این دست در آموزش و پرورش سابقه داشته است، مانند همیار پلیس که تجربه بسیار موفقی بوده، بر همین اساس همکاری مشابهی با محیط‌زیست آغاز شده و اکنون هم با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح همیار گردشگر به اجرا گذاشته شده است.

وی افزود:در سند آموزش و پرورش نیز به تربیت اجتماعی و سیاسی و زیباشناختی دانش آموزان تاکید شده است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های اجتماعی ضمن آنکه به موفقیت آن فعالیت کمک می‌کند، در تربیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانش‌آموزان مؤثر است.

فانی تصریح کرد: یکی از اهداف تعلیم و تربیت در ۶۰ سال پیش آموختن برای دانستن بود، بعد از چند سال گفتند آموختن برای دانستن خوب است اما آنها باید بیاموزند که چطور این آموزه‌ها را به کار بگیرند. مسئولان آموزش و پرورش چندین سال پیش پایه سومی را به این اهداف اضافه کردند که این پایه آموختن برای زیستن بود. ۱۰ سال پیش نیز آموختن و با دیگران زیستن هدف دیگر انتخاب شد. امروزه همیار گردشگری به ما کمک می‌کند که در بخش آموزش برای زیستن و آموختن برای با دیگران زیستن را به دانش آموزان یاد دهیم.

 وی به سیاست‌های این وزارتخانه در توسعه مشارکت اشاره کرد و گفت: معتقدیم باید با سایر نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی، مشارکت داشته باشیم تا در رسیدن به اهداف چندجانبه کمک کنیم.

گفتنی است ؛این رونمایی در مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی درحالی صورت گرفت که تعدادی از دانش‌آموزان همیار گردشگر با لباس فُرم حاضر بودند تا کارت “همیار گردشگر” را به شکل نمادین دریافت کنند.

طرح همیار گردشگر در تربیت اجتماعی دانش آموز موثر است

 به گزارش مرکز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، صبح امروزعلی اصغر فانی در مراسم رونمایی از طرح همیار گردشگر گفت:ما در سند تحول نظام آموزش و پرورش، تربیت اجتماعی و سیاسی را برای دانش‌آموزان در نظر داریم ودانش آموزان در کنار تربیت علمی، اخلاقی، هنری و ورزشی و تربیت بدنی باید به تربیت زیباشناختی و اجتماعی دست پیدا کنند. دانش آموزانی که کارهای بزرگ همیاری گردشگری را متقبل شدند با این فعالیت روحیه مسئولیت‌پذیری و زندگی در جامعه در آن تقویت می‌شود.

فانی با اشاره به اجرای طرح همیار گردشگر گفت: فعالیت‌هایی از این دست در آموزش و پرورش سابقه داشته است، مانند همیار پلیس که تجربه بسیار موفقی بوده، بر همین اساس همکاری مشابهی با محیط‌زیست آغاز شده و اکنون هم با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح همیار گردشگر به اجرا گذاشته شده است.

وی افزود:در سند آموزش و پرورش نیز به تربیت اجتماعی و سیاسی و زیباشناختی دانش آموزان تاکید شده است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های اجتماعی ضمن آنکه به موفقیت آن فعالیت کمک می‌کند، در تربیت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانش‌آموزان مؤثر است.

فانی تصریح کرد: یکی از اهداف تعلیم و تربیت در ۶۰ سال پیش آموختن برای دانستن بود، بعد از چند سال گفتند آموختن برای دانستن خوب است اما آنها باید بیاموزند که چطور این آموزه‌ها را به کار بگیرند. مسئولان آموزش و پرورش چندین سال پیش پایه سومی را به این اهداف اضافه کردند که این پایه آموختن برای زیستن بود. ۱۰ سال پیش نیز آموختن و با دیگران زیستن هدف دیگر انتخاب شد. امروزه همیار گردشگری به ما کمک می‌کند که در بخش آموزش برای زیستن و آموختن برای با دیگران زیستن را به دانش آموزان یاد دهیم.

 وی به سیاست‌های این وزارتخانه در توسعه مشارکت اشاره کرد و گفت: معتقدیم باید با سایر نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی، مشارکت داشته باشیم تا در رسیدن به اهداف چندجانبه کمک کنیم.

گفتنی است ؛این رونمایی در مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی درحالی صورت گرفت که تعدادی از دانش‌آموزان همیار گردشگر با لباس فُرم حاضر بودند تا کارت “همیار گردشگر” را به شکل نمادین دریافت کنند.

طرح همیار گردشگر در تربیت اجتماعی دانش آموز موثر است

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author