شهرکرد میزبان مسابقات دو ومیدانی دانش آموزان کشور

شهرکرد میزبان مسابقات دو ومیدانی دانش آموزان کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ، بهروز امیدی اظهار كرد: سی وسومین دوره مسابقات دو ومیدانی دانش آموزان پسر کشور و  بیست وهفتمین دوره مسابقات دومیدانی  دانش اموزان دختر کشور با حضور  بیش از یک هزار و 200 مربی، سرپرست، داور و دانش آموز ، ازدهم تا بیست و هشتم  مردادماه ، در پیست تارتان مجموعه ورزشی شهدای دانش آموز شهرکرد  برگزار خواهد شد.

اميدي افزود: کمیته های سیزده گانه فنی، داوری، پذیرش و ثبت نام، اسکان ، پزشکی، بهداشت، روابط عمومی و تبلیغات، مراسم و تشریفات، انتظامات، حمل و نقل، انضباطی، امورمالی، نظارت و ارزشیابی برای برگزاری این مسابقات تشکیل شده است.

وی با اعلام اینکه هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هر چه مطلوب‌تر این رقابت‌ها به عمل آمده است، تصریح کرد: برگزاری مطلوب این رقابت ها از مهم ترین وظایف این کمیته ها است. 

شهرکرد میزبان مسابقات دو ومیدانی دانش آموزان کشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ، بهروز امیدی اظهار كرد: سی وسومین دوره مسابقات دو ومیدانی دانش آموزان پسر کشور و  بیست وهفتمین دوره مسابقات دومیدانی  دانش اموزان دختر کشور با حضور  بیش از یک هزار و 200 مربی، سرپرست، داور و دانش آموز ، ازدهم تا بیست و هشتم  مردادماه ، در پیست تارتان مجموعه ورزشی شهدای دانش آموز شهرکرد  برگزار خواهد شد.

اميدي افزود: کمیته های سیزده گانه فنی، داوری، پذیرش و ثبت نام، اسکان ، پزشکی، بهداشت، روابط عمومی و تبلیغات، مراسم و تشریفات، انتظامات، حمل و نقل، انضباطی، امورمالی، نظارت و ارزشیابی برای برگزاری این مسابقات تشکیل شده است.

وی با اعلام اینکه هماهنگی‌های لازم برای برگزاری هر چه مطلوب‌تر این رقابت‌ها به عمل آمده است، تصریح کرد: برگزاری مطلوب این رقابت ها از مهم ترین وظایف این کمیته ها است. 

شهرکرد میزبان مسابقات دو ومیدانی دانش آموزان کشور

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author