شناساندن سواحل مكران در كتب درسي از اقدامات خوب آموزش و پرورش است

شناساندن سواحل مكران در كتب درسي از اقدامات خوب آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، امير دريادار غلامرضا خادم بي غم در نشست خبري كه با حضور رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز در ساختمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور برگزار شد، گفت: پيرو تدابير ارزشمند مقام معظم رهبري و توجه ويژه به سواحل مكران همكاري خوبي بين وزارت آموزش و پرورش و نيروي دريايي ارتش وجود دارد تا امر فرهنگ سازي در سواحل درياي عمان توسعه يابد.

امير دريادار بي غم به راه اندازي هنرستان فني وحرفه اي در بندر جاسك اشاره كرد و افزود: ايجاد هنرستان فني وحرفه اي شبانه روزي در منطقه جديد جاسك از ضرورياتي است كه اميدواريم در همايش خيرين مدرسه ساز سواحل مكران كلنگ آن به زمين زده شود.

وي ضمن تشكر از تلاش هاي آموزش وپرورش تصريح كرد: استفاده از ظرفيت هاي خيرين يكي از اهداف برگزاري همايش در سواحل مكران است و مشاركت خيرين در ساخت مجتمع هاي آموزشي و كلاس هاي استاندارد در مناطق محروم ساحلي از جمله انتظارات است.

شناساندن سواحل مكران در كتب درسي از اقدامات خوب آموزش و پرورش است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، پيش از ظهر امروز، امير دريادار غلامرضا خادم بي غم در نشست خبري كه با حضور رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس و رئيس جامعه خيرين مدرسه ساز در ساختمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور برگزار شد، گفت: پيرو تدابير ارزشمند مقام معظم رهبري و توجه ويژه به سواحل مكران همكاري خوبي بين وزارت آموزش و پرورش و نيروي دريايي ارتش وجود دارد تا امر فرهنگ سازي در سواحل درياي عمان توسعه يابد.

امير دريادار بي غم به راه اندازي هنرستان فني وحرفه اي در بندر جاسك اشاره كرد و افزود: ايجاد هنرستان فني وحرفه اي شبانه روزي در منطقه جديد جاسك از ضرورياتي است كه اميدواريم در همايش خيرين مدرسه ساز سواحل مكران كلنگ آن به زمين زده شود.

وي ضمن تشكر از تلاش هاي آموزش وپرورش تصريح كرد: استفاده از ظرفيت هاي خيرين يكي از اهداف برگزاري همايش در سواحل مكران است و مشاركت خيرين در ساخت مجتمع هاي آموزشي و كلاس هاي استاندارد در مناطق محروم ساحلي از جمله انتظارات است.

شناساندن سواحل مكران در كتب درسي از اقدامات خوب آموزش و پرورش است

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author