شرکت 227 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی

شرکت 227 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از کرمانشاه، سلیمان محبی در آیین انتخابات شوراها دانش آموزی گفت:  227هزار دانش آموز در 2 هزار و 404 مدرسه،  انتخابات شورای دانش را برگزار کردند.
گفتنی است امسال در انتخابات شوراهای دانش آموزی استان 17 هزار دانش آموز  انتخاب می شوند.

شرکت 227 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از کرمانشاه، سلیمان محبی در آیین انتخابات شوراها دانش آموزی گفت:  227هزار دانش آموز در 2 هزار و 404 مدرسه،  انتخابات شورای دانش را برگزار کردند.
گفتنی است امسال در انتخابات شوراهای دانش آموزی استان 17 هزار دانش آموز  انتخاب می شوند.

شرکت 227 هزار دانش آموز در انتخابات شوراهای دانش آموزی

ترانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author