شرکت بیش از 86هزاردانش آموز استان در المپیادهای درون مدرسه ای

شرکت بیش از 86هزاردانش آموز استان در المپیادهای درون مدرسه ای

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی با اشاره به این که امروزه مدارس کشور به عنوان اصلی ترین پایگاه اجرای برنامه ها و فعالیت های دانش آموز محور به شمار می روند، تصریح کرد:721 مدرسه در برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای استان شركت داشتند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختیاری تربیت نسلی شاداب و با نشاط، مشارکت  پذیری توام با گسترش اخلاق ورزشی و اسلامی، ایجاد نشاط و ارتقاي روحیه دانش‌آموزان و توسعه آمادگی جسمانی در آن ها را از اهداف این طرح برشمرد .

وی با اشاره به این که این المپیاد درون مدرسه ای با تاکید بر شناسایی استعدادهای ورزشی اجرا شد، افزود: دانش آموزان دوره های ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم با همکاری اولیا و مربیان در برگزاری این مسابقات فعالیت داشتند.

شرکت بیش از 86هزاردانش آموز استان در المپیادهای درون مدرسه ای

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری، بهروز امیدی با اشاره به این که امروزه مدارس کشور به عنوان اصلی ترین پایگاه اجرای برنامه ها و فعالیت های دانش آموز محور به شمار می روند، تصریح کرد:721 مدرسه در برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه ای استان شركت داشتند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال و بختیاری تربیت نسلی شاداب و با نشاط، مشارکت  پذیری توام با گسترش اخلاق ورزشی و اسلامی، ایجاد نشاط و ارتقاي روحیه دانش‌آموزان و توسعه آمادگی جسمانی در آن ها را از اهداف این طرح برشمرد .

وی با اشاره به این که این المپیاد درون مدرسه ای با تاکید بر شناسایی استعدادهای ورزشی اجرا شد، افزود: دانش آموزان دوره های ابتدايي، متوسطه اول و متوسطه دوم با همکاری اولیا و مربیان در برگزاری این مسابقات فعالیت داشتند.

شرکت بیش از 86هزاردانش آموز استان در المپیادهای درون مدرسه ای

دانلود فیلم جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author