«شاپور محمدزاده» مديركل دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شد

«شاپور محمدزاده» مديركل دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل حكم علي اصغر فاني به شرح زير است:

برادر گرامي جناب آقاي شاپور محمدزاده

نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزشمند جناب عالي و به پيشنهاد معاون محترم حقوقي و امور مجلس به موجب اين حكم به سمت مدير كل دفتر امور مجلس منصوب مي شويد.

اميد است با توكل به خداوند متعال و پيروي از منويّات مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و سياست هاي رئيس جمهور محترم و با هماهنگي معاونين و مديران كل و مشاركت كارشناسان محترم و مديران كل استان ها براي تعالي و تحقق اهداف آموزش وپرورش به ويژه موارد زير اهتمام داشته باشيد:

 • تعامل مثبت ، مؤثر و سازنده با مجلس شوراي اسلامي.
 • ايجاد بستر و زمينه مناسب جهت  استفاده از ظرفيت عظيم قوه مقننه به منظور تحقق اهداف عاليه آموزش و پرورش.
 • حضور مستمر در مجلس شوراي اسلامي و پيگيري طرح ها و لوايح مربوط به آموزش وپرورش در كميسيون هاي تخصصي مرتبط.
 • برقراري ارتباط با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان سياسي دولت كه به نحوي با مسائل آموزش وپرورش ارتباط دارند.
 • بررسي و اظهارنظر در مورد پيش نويس طرح ها و لوايح، تصويب نامه ها، آيين نامه ها و اساسنامه هاي مربوط به وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته و ارائه آن به مراجع ذي صلاح جهت تصويب از طريق معاونت ذي ربط.
 • پيگيري گزارش هاي كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسلامي با اعزام كارشناسان مربوط به استان ها با هماهنگي دفتر بازرسي و تهيه گزارش و تنظيم پاسخ دقيق.

   توفيق روزافزون شما را در انجام مسئوليت ها در راستاي سياست هاي نظام جمهوري اسلامي و دولت تدبير واميد از درگاه خداوند منّان مسئلت دارد.

گفتني است؛ «شاپور محمدزاده» با حفظ سمت سرپرست دبيرخانه هيئت مركزي گزينش وزارت آموزش و پرورش نيز مي باشد.

«شاپور محمدزاده» مديركل دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل حكم علي اصغر فاني به شرح زير است:

برادر گرامي جناب آقاي شاپور محمدزاده

نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزشمند جناب عالي و به پيشنهاد معاون محترم حقوقي و امور مجلس به موجب اين حكم به سمت مدير كل دفتر امور مجلس منصوب مي شويد.

اميد است با توكل به خداوند متعال و پيروي از منويّات مقام معظم رهبري «مدظله العالي» و سياست هاي رئيس جمهور محترم و با هماهنگي معاونين و مديران كل و مشاركت كارشناسان محترم و مديران كل استان ها براي تعالي و تحقق اهداف آموزش وپرورش به ويژه موارد زير اهتمام داشته باشيد:

 • تعامل مثبت ، مؤثر و سازنده با مجلس شوراي اسلامي.
 • ايجاد بستر و زمينه مناسب جهت  استفاده از ظرفيت عظيم قوه مقننه به منظور تحقق اهداف عاليه آموزش و پرورش.
 • حضور مستمر در مجلس شوراي اسلامي و پيگيري طرح ها و لوايح مربوط به آموزش وپرورش در كميسيون هاي تخصصي مرتبط.
 • برقراري ارتباط با نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان سياسي دولت كه به نحوي با مسائل آموزش وپرورش ارتباط دارند.
 • بررسي و اظهارنظر در مورد پيش نويس طرح ها و لوايح، تصويب نامه ها، آيين نامه ها و اساسنامه هاي مربوط به وزارت آموزش و پرورش و سازمان هاي وابسته و ارائه آن به مراجع ذي صلاح جهت تصويب از طريق معاونت ذي ربط.
 • پيگيري گزارش هاي كميسيون اصل نودم مجلس شوراي اسلامي با اعزام كارشناسان مربوط به استان ها با هماهنگي دفتر بازرسي و تهيه گزارش و تنظيم پاسخ دقيق.

   توفيق روزافزون شما را در انجام مسئوليت ها در راستاي سياست هاي نظام جمهوري اسلامي و دولت تدبير واميد از درگاه خداوند منّان مسئلت دارد.

گفتني است؛ «شاپور محمدزاده» با حفظ سمت سرپرست دبيرخانه هيئت مركزي گزينش وزارت آموزش و پرورش نيز مي باشد.

«شاپور محمدزاده» مديركل دفتر امور مجلس وزارت آموزش و پرورش شد

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author