سومين گردهمايي «يادياران» در لانه جاسوسي برگزار شد

سومين گردهمايي «يادياران» در لانه جاسوسي برگزار شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، صبح امروز و باحضور فرماندهان و اعضاي پايگاه هاي بسيج وزارت آموزش و پرورش حوزه ستادي و به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و بهار تعليم و تربيت سومين گردهمايي «ياد ياران » در لانه جاسوسي برگزارشد .  

سومين گردهمايي «يادياران» در لانه جاسوسي برگزار شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، صبح امروز و باحضور فرماندهان و اعضاي پايگاه هاي بسيج وزارت آموزش و پرورش حوزه ستادي و به مناسبت بزرگداشت هفته دفاع مقدس و بهار تعليم و تربيت سومين گردهمايي «ياد ياران » در لانه جاسوسي برگزارشد .  

سومين گردهمايي «يادياران» در لانه جاسوسي برگزار شد

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author