سرپرست مركز حراست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

سرپرست مركز حراست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل حكم علي اصغر فاني به شرح زير است:

برادر گرامي حميد رضا حوري

 با سلام

 نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم به سمت سرپرست مركز حراست وزارت آموزش و پرورش منصوب مي شويد.

اميد است با توكل به خداوند متعال و پيروي از منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و سياست هاي رئيس جمهور محترم و دولت تدبير و اميد و با مشاركت و همفكري همه معاونان و مديران و كارشناسان با انجام وظايف محوله در تحقق اهداف متعالي آموزش و پرورش موفق و مويد باشيد.

سرپرست مركز حراست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، متن كامل حكم علي اصغر فاني به شرح زير است:

برادر گرامي حميد رضا حوري

 با سلام

 نظر به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده جنابعالي به موجب اين حكم به سمت سرپرست مركز حراست وزارت آموزش و پرورش منصوب مي شويد.

اميد است با توكل به خداوند متعال و پيروي از منويات مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و سياست هاي رئيس جمهور محترم و دولت تدبير و اميد و با مشاركت و همفكري همه معاونان و مديران و كارشناسان با انجام وظايف محوله در تحقق اهداف متعالي آموزش و پرورش موفق و مويد باشيد.

سرپرست مركز حراست وزارت آموزش و پرورش منصوب شد

روزنامه ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author