سانسور سخنان وزیر خارجه توسط برخی رسانه‌های اصلاح طلب و هوادار دولت تقویت موضع آمریکا بود

سانسور سخنان وزیر خارجه توسط برخی رسانه‌های اصلاح طلب و هوادار دولت تقویت موضع آمریکا بود
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص عمل نکردن آمریکا به وعده‌هایش سخن می‌گوید ولی برخی رسانه‌های اصلاح طلب و هوادار دولت سخنان وزیر را سانسور می‌کنند و این همان تقویت آمریکای ضعیف شده است.

سانسور سخنان وزیر خارجه توسط برخی رسانه‌های اصلاح طلب و هوادار دولت تقویت موضع آمریکا بود

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص عمل نکردن آمریکا به وعده‌هایش سخن می‌گوید ولی برخی رسانه‌های اصلاح طلب و هوادار دولت سخنان وزیر را سانسور می‌کنند و این همان تقویت آمریکای ضعیف شده است.
سانسور سخنان وزیر خارجه توسط برخی رسانه‌های اصلاح طلب و هوادار دولت تقویت موضع آمریکا بود

طاووس موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author