ساماندهی نیروی انساني در استان ها تا قبل از مرداد نهایی می شود

ساماندهی نیروی انساني در استان ها تا قبل از مرداد نهایی می شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، محمدحسین سلیمی جهرمی در مورد ساماندهی نیروها اظهاركرد: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی با کمک همه معاونت های حوزه ستادي و با نظر وزیرآموزش و پرورش بعد از طی کردن یک پروسه 6 تا 7 ماهه تهیه و تنظیم شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: این دستورالعمل زیر نظر وزیر آموزش و پرورش تدوین و به همه استان ها ابلاغ شده و کارهایش در حال انجام است.

وي خاطرنشان كرد: سندتحول بنیادین 2 تکلیف را برای ساماندهی نیروی انسانی پیش روی ما قرار داده که یکی از آنها به کار گیری بهینه منابع انسانی و دیگری توزیع عادلانه نیروی انسانی در کشور است که پیام جدی هر دوی آن ها کیفیت بخشی به آموزش و پرورش و توسعه  عدالت آموزشی و پرورشی است.

سليمي جهرمي تصریح کرد: در سال های قبل که ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش آغاز شده توانسته ایم میزان تحت پوشش دانش آموزان را به ویژه در مناطق محروم و مرزی افزایش دهیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش بيان کرد: یکی از پیامدهای ساماندهی نیروی انسانی، مدیریت بهینه منابع مالی در آموزش و پرورش است.همانطور که می دانید در آموزش و پرورش 99 درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد پرسنل می شود.

وی یادآور شد : با ساماندهی نیروی انسانی علاوه بر اینکه به برقراری  اقتصاد مقاومتی کمک می شود و یک تکلیف برای همیشه آموزش و پرورش است و می توانیم منابع مالی را به درستی مدیریت کنیم و سال گذشته حدود یک هزار میلیارد تومان از این طریق صرفه جویی کردیم.

سلیمی جهرمی افزود: به خاطر این صرفه جویی یک هزار میلیاردی، توانستیم برخی از فعالیتها مانند تخصص افزایی نیروی انسانی، ساماندهی کانون ها و اردوگاه ها، برقراری فوق العاده شغل مناطق محروم را اجرا و احیا کنیم. همین موضوع فوق العاده شغل مناطق محروم حدود 6 سال  قبل تکلیف شده بود اما امکان اجرای آن نبود. این مدیریت بهینه منابع مالی علاوه بر اینکه از هدر رفت منابع مالی جلوگیری می کند می تواند باعث افزایش انگیزه در معلمان باشد تا آنها توجه ویژه ای در امر تربیت داشته باشند.

ساماندهی نیروی انساني در استان ها تا قبل از مرداد نهایی می شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، محمدحسین سلیمی جهرمی در مورد ساماندهی نیروها اظهاركرد: دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی با کمک همه معاونت های حوزه ستادي و با نظر وزیرآموزش و پرورش بعد از طی کردن یک پروسه 6 تا 7 ماهه تهیه و تنظیم شد.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تصريح كرد: این دستورالعمل زیر نظر وزیر آموزش و پرورش تدوین و به همه استان ها ابلاغ شده و کارهایش در حال انجام است.

وي خاطرنشان كرد: سندتحول بنیادین 2 تکلیف را برای ساماندهی نیروی انسانی پیش روی ما قرار داده که یکی از آنها به کار گیری بهینه منابع انسانی و دیگری توزیع عادلانه نیروی انسانی در کشور است که پیام جدی هر دوی آن ها کیفیت بخشی به آموزش و پرورش و توسعه  عدالت آموزشی و پرورشی است.

سليمي جهرمي تصریح کرد: در سال های قبل که ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش آغاز شده توانسته ایم میزان تحت پوشش دانش آموزان را به ویژه در مناطق محروم و مرزی افزایش دهیم.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش بيان کرد: یکی از پیامدهای ساماندهی نیروی انسانی، مدیریت بهینه منابع مالی در آموزش و پرورش است.همانطور که می دانید در آموزش و پرورش 99 درصد بودجه صرف حقوق و دستمزد پرسنل می شود.

وی یادآور شد : با ساماندهی نیروی انسانی علاوه بر اینکه به برقراری  اقتصاد مقاومتی کمک می شود و یک تکلیف برای همیشه آموزش و پرورش است و می توانیم منابع مالی را به درستی مدیریت کنیم و سال گذشته حدود یک هزار میلیارد تومان از این طریق صرفه جویی کردیم.

سلیمی جهرمی افزود: به خاطر این صرفه جویی یک هزار میلیاردی، توانستیم برخی از فعالیتها مانند تخصص افزایی نیروی انسانی، ساماندهی کانون ها و اردوگاه ها، برقراری فوق العاده شغل مناطق محروم را اجرا و احیا کنیم. همین موضوع فوق العاده شغل مناطق محروم حدود 6 سال  قبل تکلیف شده بود اما امکان اجرای آن نبود. این مدیریت بهینه منابع مالی علاوه بر اینکه از هدر رفت منابع مالی جلوگیری می کند می تواند باعث افزایش انگیزه در معلمان باشد تا آنها توجه ویژه ای در امر تربیت داشته باشند.

ساماندهی نیروی انساني در استان ها تا قبل از مرداد نهایی می شود

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author