زنگ آغاز سال تحصیلی 96-95 در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي امام رضا(ع) نواخته شد

زنگ آغاز سال تحصیلی 96-95 در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي امام رضا(ع) نواخته شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس امام رضا(علیه السلام) به طور رسمی با نواخته شدن زنگ دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام) توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی، برگزار شد.

زنگ آغاز سال تحصیلی 96-95 در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي امام رضا(ع) نواخته شد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی، مراسم آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس امام رضا(علیه السلام) به طور رسمی با نواخته شدن زنگ دبیرستان پسرانه علوم و معارف اسلامی امام رضا(علیه السلام) توسط آیت الله سید ابراهیم رئیسی، برگزار شد.

زنگ آغاز سال تحصیلی 96-95 در دبيرستان علوم ومعارف اسلامي امام رضا(ع) نواخته شد

عکس های جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author