روز شمار هفته عفاف و حجاب اعلام شد

روز شمار هفته عفاف و حجاب اعلام شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، شنبه 19 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب میراث انبیای الهی، یکشنبه 20 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب، سیره نبوی و سبک زندگی اسلامی-‌ایرانی، دوشنبه 21 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب، هویت اسلامی و خودباوری ملی، سه ‌شنبه 22 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب، بهداشت و سلامت روان، شادی و نشاط اجتماعی،  چهارشنبه 23 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب هویت اجتماعی، احترام به قانون و حقوق شهروندی،  پنج‌ شنبه 24 تیر با عنوان عفاف و حجاب، اقتصاد مقاومتی، تولید و مصرف داخلی و جمعه 25 تیر ماه آخرین روز این هفته که عنوان حیا، عفت و غیرت حافظ حریم خانواده نام گذاري شده است.

روز شمار هفته عفاف و حجاب اعلام شد

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، شنبه 19 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب میراث انبیای الهی، یکشنبه 20 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب، سیره نبوی و سبک زندگی اسلامی-‌ایرانی، دوشنبه 21 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب، هویت اسلامی و خودباوری ملی، سه ‌شنبه 22 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب، بهداشت و سلامت روان، شادی و نشاط اجتماعی،  چهارشنبه 23 تیر ماه با عنوان عفاف و حجاب هویت اجتماعی، احترام به قانون و حقوق شهروندی،  پنج‌ شنبه 24 تیر با عنوان عفاف و حجاب، اقتصاد مقاومتی، تولید و مصرف داخلی و جمعه 25 تیر ماه آخرین روز این هفته که عنوان حیا، عفت و غیرت حافظ حریم خانواده نام گذاري شده است.

روز شمار هفته عفاف و حجاب اعلام شد

بک لینک رنک 4

دانلود سریال و آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author