رقابت 400 دانش آموز دختر استان در بخش تئاتر و نمايش عروسكي مسابقات فرهنگي و هنري

رقابت 400 دانش آموز دختر استان در بخش تئاتر و نمايش عروسكي مسابقات فرهنگي و هنري

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی “اظهاركرد: 200 دانش آموز دختر دوره اول ودوم متوسطه استان  در قالب 10 گروه در  بخش نمایش عروسکی سی وچهارمین دوره مسابقات فرهنگی وهنری   مرحله استانی شرکت دارند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: در بخش تئاتر زنده این مسابقات  نیز 200 دانش آموز دختردوره اول ودوم متوسطه  استان در قالب 12 گروه 12 تا 20 نفره با هم  به رقابت مي پردازند .

وي با بیان این که گروه های برتر دانش آموزان دوره دوم متوسطه این مسابقات به مرحله کشوری راه می یابند ، افزود :ازگروه های برتر دانش آموزان دوره اول ودوم متوسطه نیز در سطح استان تقدیر می شود.

گفتنی است؛ مرحله کشوری مسابقات فرهنگی وهنری مرداد ماه 95 برگزار می گردد.

رقابت 400 دانش آموز دختر استان در بخش تئاتر و نمايش عروسكي مسابقات فرهنگي و هنري

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان چهار محال وبختیاری ،”بهروز امیدی “اظهاركرد: 200 دانش آموز دختر دوره اول ودوم متوسطه استان  در قالب 10 گروه در  بخش نمایش عروسکی سی وچهارمین دوره مسابقات فرهنگی وهنری   مرحله استانی شرکت دارند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: در بخش تئاتر زنده این مسابقات  نیز 200 دانش آموز دختردوره اول ودوم متوسطه  استان در قالب 12 گروه 12 تا 20 نفره با هم  به رقابت مي پردازند .

وي با بیان این که گروه های برتر دانش آموزان دوره دوم متوسطه این مسابقات به مرحله کشوری راه می یابند ، افزود :ازگروه های برتر دانش آموزان دوره اول ودوم متوسطه نیز در سطح استان تقدیر می شود.

گفتنی است؛ مرحله کشوری مسابقات فرهنگی وهنری مرداد ماه 95 برگزار می گردد.

رقابت 400 دانش آموز دختر استان در بخش تئاتر و نمايش عروسكي مسابقات فرهنگي و هنري

آپدیت نود 32 ورژن 9

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author